Rizik od upotrebe pesticida u Europskoj uniji se kontinuirano smanjuje