Obavijest o akciji sakupljanja u petak 20.10. u Zagrebačkoj županiji