U sklopu ovog projekta je Udruga održala brojna predavanja poljoprivrednim proizvođačima u cilju edukacije o sigurnoj primjeni SZB s naglaskom na zaštitu samih primjenjitelja, radnika i drugih izloženih osoba tijekom primjene. Pod time se podrazumijeva prije svega korištenje propisane osobne zaštitne opreme.

U suradnji sa Poljoprivrednom savjetodavnom službom se provode Radionice o prednostima primjene anti-drift mlaznica u svim županijama Republike Hrvatske.