O udruzi

Udruga proizvođača i zastupnika sredstava za zaštitu bilja Republike Hrvatske (Croatian Crop Protection Association - CROCPA) je udruženje domaće i inozemne industrije za zaštitu bilja. Udruga je registrirana u 2002. godini kao neprofitna pravna osoba sa sjedištem u Zagrebu.
Naši članovi udruge kontinuirano razvijaju inovativna i znanstveno utemeljena rješenja koja omogućavaju proizvodnju zdravstveno ispravne i sigurne hrane. .


Više →