Crocpa Eko model


Prvi i najvažniji korak u odgovornoj uporabi sredstava za zaštitu bilja je detaljno čitanje etikete i upute za upotrebu koja se nalazi uz svako pakiranje ovih proizvoda. Odgovoran korisnik sredstava za zaštitu bilja pridržavati će se svih mjera koje su uputom propisane i na taj način štititi prije svega svoje zdravlje i očuvati okoliš.


Nakon primjene sredstva za zaštitu bilja njegova ambalaža postaje otpad. Pravilno postupanje s takvom ambalažom sastavni je dio pravilne upotrebe sredstva za zaštitu bilja.


VIŠE

Sigurna primjena
sredstava za zaštitu
bilja


U sklopu ovog projekta je Udruga održala brojna predavanja poljoprivrednim proizvođačima u cilju edukacije o sigurnoj primjeni SZB s naglaskom na zaštitu samih primjenitelja, radnika i drugih izloženih osoba tijekom primjene. Pod time se podrazumijeva prije svega korištenje propisane osobne zaštitne opreme.


VIŠE

Stop nezakonitim
sredstvima za zaštitu
bilja


Krivotvorenje sredstava za zaštitu bilja, te njihov ilegalan unos/uvoz je rastući problem na globalnoj razini.


Ako bi se ukupna količina ilegalno uvezenih SZB odnosila samo na jednu tvrtku, to bi bila po veličini četvrta ili peta kompanija u svijetu koja se bavi proizvodnjom i prometom SZB.


VIŠE