Krivotvorenje sredstava za zaštitu bilja, te njihov ilegaln unos/uvoz je rastući problem na globalnoj razini.

Ako bi se ukupna količina ilegalno uvezenih SZB odnosila samo na jednu tvrtku, to bi bila po veličini četvrta ili peta kompanija u svijetu koja se bavi proizvodnjom i prometom SZB.
Industriji za zaštitu bilja je od presudne važnosti da se se SZB pravilno i odgovorno primjenju u skladu sa uputama na etiketi proizvoda. Udruga CROCPA provodi projekt „Stop nezakonitim SZB“ po uzoru na ECPA-u sa ciljem podizanja svijesti o opasnostima povezanima uz primjenu krivotvorina. Postoje brojni primjeri iz prakse i video zapisi o ogromnim štetama u nasadima koje su nastale uslijed primjene takvih sredstava. Ona nisu ispitana i predstavljaju veliki rizik za zdravlje ljudi i za okoliš. Stoga problem ilegalnog uvoza i krivotvorina treba početi sustavno rješavati, prije svega u našoj zemlji, ali i na globalnoj razini.

Ako bi se ukupna količina ilegalno uvezenih SZB odnosila samo na jednu tvrtku, to bi bila po veličini četvrta ili peta kompanija u svijetu koja se bavi proizvodnjom i prometom SZB.

ZAUSTAVLJANJE KRIVOTVORENIH I NEZAKONITIH PESTICIDA


PRI KUPOVINI PESTICIDA BUDETE OPREZNI


NEZAKONITI PESTICIDI U RUMUNJSKOJ