Prvi i najvažniji korak u odgovornoj uporabi sredstava za zaštitu bilja je detaljno čitanje etikete i upute za upotrebu koja se nalazi uz svako pakiranje ovih proizvoda. Odgovoran korisnik sredstava za zaštitu bilja pridržavati će se svih mjera koje su uputom propisane i na taj način štititi prije svega svoje zdravlje i očuvati okoliš.
     Nakon primjene sredstva za zaštitu bilja njegova ambalaža postaje otpad. Pravilno postupanje s takvom ambalažom sastavni je dio pravilne upotrebe sredstva za zaštitu bilja.
     ISPIRANJE AMBALAŽE, kada je to moguće, je osnovni element pravilne primjene. Prazna ambalaža koja nije pravilno isprana i očišćena može zagaditi okoliš i predstavljati potencijalnu prijetnju za okoliš i čovjeka. Od presudne je važnosti je da se učinkovito ispiranje ambalaže odvija na samom imanju. Ono predstavlja osnovu za sve daljnje aktivnosti.

     Nakon što je je plastična ambalaža sredstava za zaštitu bilja pravilno isprana, korisnici ju mogu privremeno skladištiti na poljoprivrednom gospodarstvu do godine dana.
Pravilno privremeno skladištenje ambalaže od sredstava za zaštitu bilja na poljoprivrednom gospodarstvu podrazumijeva prostor za skladištenje koji zadovoljava minimalne uvjete:
     • prostor mora biti pod ključem i ne smije biti pristupačan djeci i domaćim životinjama,
     • ne smije se skladištiti u istom prostoru sa hranom, pićem, stočnom hranom i sličnim proizvodima.

Ambalaža od sredstava za zaštitu bilja ne smije se ostaviti u blizini njiva ili zakopavati ili odbaciti u vodotokove. Spaljivanje otpadne ambalaže isto tako nije dozvoljeno zbog sagorijevanja otrovnih plinova.


Što s ambalažom od sredstva za zaštitu bilja nakon pravilnog ispiranja i privremenog skladištenja na poljoprivrednom gospodarstvu?
Odgovornost za ovakvu ambalažu snosi proizvođač proizvoda koji je proizvod stavio u promet.

Što s ambalažom od sredstva za zaštitu bilja nakon pravilnog ispiranja i privremenog skladištenja na poljoprivrednom gospodarstvu?
Odgovornost za ovakvu ambalažu snosi proizvođač proizvoda koji je proizvod stavio u promet.

KAKO se prikuplja otpadna ambalaža?

UDRUGA CROCPA U SURADNJI SA TVRTKOM C.I.A.K. D.O.O. ORGANIZIRANO PRIKUPLJAJU AMBALAŽU SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA
SVOJIH TVRTKI ČLANICA I ČLANICA CROCPA EKO MODEL NA TRI OSNOVNA NAČINA:

Zahtjev za članstvom


Projektu CROCPA EKO MODEL se može priključiti bilo koja pravna ili fizička osoba koja ne treba nužno biti i članica Udruge CROCPA. Zahtjev za članstvo u projektu se podnosi Udruzi Crocpa.

 

prihvaća se samo primarna/
opasna ambalaža

Prihvatljiva ambalaža
za prikupljanje

Ovim projektom osiguran je besplatan povrat prazne ambalaže isključivo korisnicima proizvoda ovih tvrtki: AgroChem MAKS d.o.o., Agroteks d.o.o., Agroavant d.o.o., BASF Croatia d.o.o., Bayer d.o.o., Chromos Agro d.o.o., Corteva Agriscience (Agriculture Division of DowDuPont), Danon d.o.o., Euroazijski pesticidi do.o., Florel d.o.o., Genera d.d, Nufarm GmbH & Co.KG, Iskra Zelina Kemijska industrija d.o.o., Monsanto d.o.o., Orchem d.o.o., Pinus Agro d.o.o., Stockton d.o.o., Syngenta Agro d.o.o.Ambalaža ostalih tvrtki se ne prihvaća. Mole se poljoprivrednici/posjednici otpada da se u svrhu pravilnog zbrinjavanja ambalaže ostalih tvrtki koje nisu članice projekta, obrate proizvođačima/uvoznicima tih proizvoda.Također želimo skrenuti pažnju na to da se u sklopu Eko Modela prihvaća samo primarna/opasna ambalaža (ona koja je u kontaktu s proizvodom). Sekunardna i tercijarna ambalaža (transportna ambalaža) se ne prihvaća.

Projekt CROCPA EKO MODEL se od samih početaka provodi u suradnji sa Poljoprivrednom savjetodavnom službom. Projekt je dobio brojna priznanja i nagrade od nadležnih državnih institucija.

Molimo posjednike otpada da se za sve informacije oko sakupljanja otpada jave direktno tvrtki C.I.A.K. d.o.o.

Kontakti:

 

Tvrtka C.I.A.K. d.o.o.
Vesna Šabanović, stručna suradnica
tel: 0800 0003; 01/ 34 63 521
email: vesna.sabanovic@ciak.hr vesna.sabanovic@ciak.hr

Udruga CROCPA
Irena Brajević, Izvršna direktorica Udruge
tel: + 385 1 48 14 262
e-mail: irena.brajevic@crocpa.hr