Kako se prikuplja otpadna ambalaža

 

Udruga CROCPA u suradnji s tvrtkom C.I.A.K. d.o.o. organizirano prikuplja praznu ambalažu sredstava za zaštitu bilja svojih tvrtki članica i članica CROCPA EKO MODEL-a na tri osnovna načina:

 

1. Akcije „Prateći list“

Akcije sakupljanja ambalažnog otpada za poljoprivredna gospodarstva (pravne osobe, OPG) koja trebaju imati ovjereni prateći list kao dokaz da su pravilno postupili s otpadnom ambalažom.

Na određenim lokalitetima po županijama, takvi gospodarstvenici mogu vratiti praznu ambalažu i dobiti od tvrtke C.I.A.K. d.o.o. ovjereni prateći list kao dokaz da su otpad zbrinuli na propisani način. Time je zadovoljena obaveza koja proizlazi iz Zakona o održivom gospodarenju otpadom.

Prilikom vraćanja prazne ambalaže poljoprivrednici su dužni imati sa sobom pravilno popunjen prateći list i Deklaraciju o fizikalnim i kemijskim svojstvima otpada.

Obrasci Pratećeg lista (Obrazac PL-O) mogu se kupiti u Narodnim novinama. Mreža sakupljanja za tekuću godinu se objavljuje na internetskim stranicama Udruge, tvrtke CIAK d.o.o., tvrtki članica, Savjetodavne službe i u drugim medijima. Termini sakupljanja i lokaliteti su svake godine približno jednaki.

 

2. Otpad se može dostaviti i u skladišta tvrtke C.I.A.K. d.o.o. u:

– Zaboku, Gubaševo 47c
– Vojnić, Andrije Hebranga 5
– Osijek, Divaltova ulica 320 Svakog prvog ponedjeljka u mjesecu u vremenu od 9.00 – 14.00 sati.

Prije donošenja ambalaže, potrebno je kontaktirati tvrtku C.I.A.K. d.o.o.

 

3. Pojedinačni dolazak tvrtke C.I.A.K. d.o.o. na imanje posjednika otpada.

Uvjet pojedinačnog dolaska je da korisnik posjeduje minimalno 100 kg ambalaže ili 1 m3. Zahtjev za pojedinačni dolazak podnosi se tvrtki C.I.A.K. d.o.o.

(kontakt broj: 0800 0003 ; 01/3463-521, e-mail: ekologija@ciak.hr)