28. svibnja 2019.

Objava brošure o anti-drift mlaznicama i umjeravanju prskalica

Udruga CROCPA je u suradnji sa Upravom za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva Ministarstva poljoprivrede tiskala brošuru o anti-drift mlaznicama i umjeravanju prskalica. Brošuru možete […]
13. travnja 2019.

Objavljujemo Mrežu sakupljanja praznog ambalažnog otpada SZB za 2019.godinu

Udruga CROCPA u suradnji s tvrtkom CIAK d.o.o. objavljuje Mrežu sakupljanja ambalažnog otpada sredstava za zaštitu bilja za  2019. god. Lijepo vas molimo da na lokaciju […]
10. travnja 2019.

Objavljujemo mrežu sakupljanja ambalažnog otpada za travanj

Udruga CROCPA u suradnji s tvrtkom CIAK d.o.o. objavljuje Mrežu sakupljanja ambalažnog otpada sredstava za zaštitu bilja za mjesec travanj. Mreža sakupljanja za čitavu 2019. god […]