Održan 64.Seminar biljne zaštite u Opatiji, 4-7.veljače 2020.g.