Obavijest o dodatnoj akciji sakupljanja praznog ambalažnog otpada u Zadarskoj županiji 10.11.