Grupa za propise, tekstove deklaracija i uputa, i otpad

Kao što samo ime govori, aktivnosti ove Radne grupe podijeljene su u tri osnovne cjeline:
– PRAĆENJE I INTERPRETIRANJE ZAKONA
– TEKSTOVE DEKLARACIJA I UPUTA
– ZBRINJAVANJE OTPADA.
Poznavanje propisa, kao i pravodobno informiranje o dolasku novih, svakako je od izuzetne važnosti za poslovanje u našoj struci. Osim hrvatskih, također se prate i europski propisi. Za vas smo napravili POPIS ZAKONA vezanih za sredstva za zaštitu bilja. Da bi se sredstvo za zaštitu bilja stavilo u promet mora, uz ostalo, imati PROPISNU DEKLARACIJU i UPUTU O PRIMJENI.
Prije samog tiskanja, tekstove deklaracija i uputa o primjeni sredstava za zaštitu bilja potrebno je uskladiti sa čitavim nizom zakona, pravilnika i dokumenata istovremeno vodeći računa da isti budu jasni korisnicima sredstava jer su upravo njima namijenjeni. Pravilno razumjevanje upute za primjenu od strane korisnika sredstva za zaštitu bilja i usklađenost sa zakonskom regulativom osnovni je cilj naših članica. Zadatak ove Radna grupe je olakšavanje tog posla svojim članicama na način da ih se stalno i pravovremeno informira o novinama na tom području.
Sredstva za zaštitu bilja imaju važnu ulogu u osiguravanju kvalitete i kvantitete hrane, krmiva i vlakana potrebnih svjetskoj rastućoj populaciji. Usprkos poznatim koristima, od industrije sredstava za zaštitu bilja sve se više očekuje da provodi znanstvena istraživanja u svrhu pribavljanja dokaza da su proizvodi sigurni za sve koji ih proizvode, primjenjuju, konzumiraju te posebno za okoliš. Ambalaža ima središnju ulogu u sigurnoj dostavi sredstava za zaštitu bilja ciljanim tržištima, pri čemu rizik osipanja i istjecanja u lancu isporuke i nabave te izloženost radnika treba svesti na najmanju mjeru ili ih potpuno isključiti. Ambalažom treba također tako upravljati da se zadovolje i svi kriteriji zaštite okoliša koji postaju sve bitniji u kontekstu široko rasprostranjene društvene svijesti o održivosti okoliša. Iz toga proizlazi da strategija upravljanja ambalažom daje industriji priliku da pokaže kako nastoji biti odgovoran partner u pogledu zaštite okoliša. Kao prvi korak u rješavanju problema otpadne ambalaže Radna grupa je izradila vlastitu “STRATEGIJU UPRAVLJANJA AMBALAŽNIM OTPADOM SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA”.

Slijedeći veliki zadatak bio je osmisliti i uspostaviti SUSTAVNI MODEL GOSPODARENJA OTPADNOM AMBALAŽOM – CROCPA EKO MODEL na nivou cijele Udruge i na području cijele Hrvatske, što je ova Radna grupa i realizirala sredinom 2008. godine. Više o samom CROCPA EKO-MODELU možete vidjeti na našim stranicama u dijelu
AKTIVNOSTI – AKTUALNO PROJEKTI – GOSPODARENJE PRAZNOM AMBALAŽOM-CROCPA EKO MODEL