Grupa za registracije

Zadatak ove najstarije Radne grupe je praćenje svih faktora koji utječu na postupak registracije sredstava za zaštitu bilja (SZB). Od 2005. godine, objavom novog Zakona o sredstvima za zaštitu bilja (NN, 70/05) dogodile su se korjenite promjene u postupku registracije SZB zbog usklađivanja naših propisa sa onima u Europskoj uniji. Zakon se počeo primjenjivati od 2007. godine, tako da je sadašnji postupak registracije u Hrvatskoj jednak onome koji se provodi u državama članicama Europske unije. Prilagodba na novi sustav ne događa se odjednom, tako da čitavi novi sustav pretstavlja određeni „izazov“ kako industriji tako i nadležnom Ministarstvu poljoprivrede.

Predstavnici Radne grupe za registracije aktivno sudjeluju u donošenju svih važnijih propisa iz područja sredstava za zaštitu bilja i općenito prate sve novosti iz ovog područja. Isto tako, sa predstavnicima nadležnog Ministarstva i stručnim institucijama održano je nekoliko uspješnih sastanaka na kojima su osim CROCPA-e bili i predstavnici ECPA-e. Takvi sastanci su zbog razmjene iskustava i informacija od obostrane koristi.

Postupak registracije SZB u Europi, ECPA je sažela u kratku brošuru koju je naša udruga prevela na hrvatski jezik koju možete vidjeti ovdje:

 Brošura: Odobrenje registracija za zaštitu bilja u Europi.pdf

Najnoviju brošuru ECPA-e o postupku registracije SZB u EU  na engleskom jeziku možete vidjeti ovdje:

 Brošura: Registering plant protection products in the EU.pdf