Radna tijela udruge

Radna grupa za registracije ima zadatak obavještavati članstvo Udruge o svim relevantnim promjenama zakona i propisa vezanim za registraciju sredstava za zaštitu bilja.

Radna grupa za otpad obavještava članstvo Udruge o novim zakonima i propisima iz područja gospodarenja opasnim otpadom. Poseban zadatak je rad na svim područjima CROCPA EKO MODEL-a (održavanje stručnih predavanja, unaprjeđivanje projekta).

Radna grupa za medije brine za objavu tekstova i nastupe u raznim medijima kako bi se stručna i ostala javnost upoznala s važnim aspektima primjene i koristi od sredstava za zaštitu bilja.

Radna grupa za sigurnu uporabu pesticida je najmlađa Radna grupa Udruge, a zadaća joj je sustavno provođenje edukacije o sigurnoj uporabi pesticida (objavom promidžbenih materijala, održavanjem predavanja i drugo) Radne grupe u Udruzi se organiziraju i „ad hoc“,obzirom često iskrsnu specifični problemi tvrtki iz različitih područja, a zajednički svim članicama Udruge.“

radna-tijela-graf