O udruzi

Općenito o udruzi

Udruga proizvođača i zastupnika sredstava za zaštitu bilja RH udruženje je domaće i inozemne industrije SZB (sredstava za zaštitu bilja). Udruga je registrirana sredinom 2002. godine kao neprofitna pravna osoba. Današnje članice su slijedeće tvrtke: AgroChem Maks, Agroteks, BASF, Bayer CropScience, Belchim Crop Protection, Chromos Agro, Dow AgroSciences, Danon, Florel, Genera, Orchem, Pinus Agro i Syngenta Agro.

Udruga je osnovana u cilju promicanja, usklađivanja i zaštite zajedničkih interesa svojih članica. No, treba napomenuti da se Udruga ne bavi promicanjem poslovnih interesa svojih članica; to je izvan okvira djelatnosti Udruge. Ovo je prvi organizirani oblik profesionalne suradnje domaćih i inozemnih proizvođača, što je već samo po sebi veliki uspjeh u odnosu na ranije višegodišnje stanje. Treba istaknuti da su sve stručne i zakonodavne institucije pozdravile osnivanje Udruge, što je ubrzo rezultiralo boljom komunikacijom i uspješnijom suradnjom.U međuvremenu, ostvarena je suradnja s važnim domaćim i inozemnim institucijama i udruženjima. Od međunarodnih udruženja na prvom mjestu treba spomenuti članstvo u Europskom udruženju zaštite bilja (ECPA), čiji osnivači i članovi su svi najveći i najvažniji proizvođači i pronalazači SZB. ECPA je veliki oslonac i podrška u pogledu informiranja o najvažnijim trendovima u inovacijama, primjeni i zakonodavstvu SZB u Europskoj Uniji ali i šire. Sve nacionalne udruge članice ECPA-e obavezne su pridržavati se kodeksa ponašanja i upravljanja proizvodnjom, distribucijom i korištenjem SZB (FAO Code of Conduct on the Distribution and Use of Pesticides). Svim tvrtkama članicama naše Udruge dostavljen je tekst Kodeksa s upozorenjem o obaveznom poštivanju i uvrštenju u praksu svih članova Kodeksa.Pored uobičajenih upravnih tijela (Skupština, Predsjedništvo, Nadzorni odbor) do sada su oformljene i djeluju četiri radne grupe unutar Udruge. To su: RG za otpad, RG za registracije SZB, RG za odnose s javnošću i medije, RG za sigurnu primjenu pesticida.Prije uspostavljanja CROCPA EKO MODEL-a, Radna grupa za otpad je temeljito proučila sve Zakone i pravilnike iz područja gospodarenja opasnim otpadom. Veliku pomoć u uspostavi projekta Udruzi je pružila Europska Udruga ECPA u smislu razmjene iskustava i saznanja iz drugih država koje također uspješno provode projekte o pravilnom gospodarenju opasnim otpadom. Intezivan i dugogodišnji uporni rad ove Radne grupe rezultirao je uspješnim projektom CROCPA EKO MODEL-om koji je jako dobro prihvaćen u struci, ima podršku i financijsku potporu Ministarstva zaštite okoliša, te financijsku potporu Grada Zagreba u 2011., 2012., 2013. i 2014. godini.Što se tiče Radne grupe za registracije, aktivnost je porasla u 2005. godini objavom Zakona o sredstvima za zaštitu bilja koji je uveo korjenite promjene u postupak registracije sredstava za zaštitu bilja. Aktivnost Radne grupe ne jenjava ni danas, obzirom se na samoj razini EU konstantno uvode promjene u zakonodavstvu iz registracija sredstava, pa tako i u Hrvatskoj. Uvrštenje našeg predstavnika u radno tijelo/Povjerenstvo Ministarstva poljoprivrede za izradu Zakona o SZB doživljavamo kao dokaz i priznanje za uspješnu suradnju sa stručno-zakonodavnom sferom. Svi propisi Ministarstva poljoprivrede Udruzi se dostavljaju na mišljenje prije objave. Udruga je aktivna u smislu davanja praktičnih komentara i prijedloga koji se u velikoj mjeri i prihvaćaju. Obzirom na djelatnost, Udruga najviše surađuje s Ministarstvom poljoprivrede. Redovito se održavaju zajednički sastanci radi razmjene informacija, a dvaput godišnje i zajednički sastanci Udruge/ECPA-e/Ministarstva poljoprivrede.Po pitanju biocidnih pripravaka Udruga surađuje sa Ministarstvom zdravlja, a također imamo i uspješnu suradnju sa Hrvatskim zavodom za tosikologiju kod kojih je održano već nekoliko Radionica u vezi izrade Sigurnosno-tehničkih listova.Projekt CROCPA EKO MODEL Udrugu je još više „povezao“ sa krajnjim korisnicima sredstava za zaštitu bilja: poljoprivrednim proizvođačima. Također je preko projekta uspostavljena življa suradnja sa Ministarstvom zaštite okoliša, Gradom Zagrebom, većinom ostalih županija Hrvatske, te svakako sa djelatnicima Savjetodavne službe (Hrvatska Poljoprivredna Komora) koji od početka daju veliku pomoć i podršku projektu.

Radna grupa za odnose s javnošću i medije, je do sada objavila nekoliko informativnih tekstova u tisku, odnosno nekoliko nastupa na radiju i televiziji. U medijima je trenutno najviše zastupljen projekt CROCPA EKO MODEL. U planu je Udruge da se u budućnosti u medijima više zastupaju prednosti primjene pesticida bez kojih je suvremena poljoprivreda nezamisliva, te svakako treba više informirati i educirati javnost o pravilnoj primjeni SZB. U tom smislu je Udruga krajem 2012.god započela provoditi novi projekt „Sigurna primjena pesticida”