O udruzi

Općenito o udruzi

Udruga proizvođača i zastupnika sredstava za zaštitu bilja RH udruženje je domaće i inozemne industrije sredstava za zaštitu bilja. Udruga je registrirana sredinom 2002. godine kao neprofitna pravna osoba sa sjedištem u Zagrebu.
Današnje članice su slijedeće tvrtke: AgroChem Maks, Agroteks, BASF, Bayer, Chromos Agro, Danon, Dow AgroSciences, Florel, Genera, Orchem, Pinus Agro i Syngenta Agro.

Udruga je osnovana u cilju promicanja, usklađivanja i zaštite zajedničkih interesa svojih članica. No, treba napomenuti da se Udruga ne bavi promicanjem poslovnih interesa svojih članica; to je izvan okvira djelatnosti Udruge.

Pored uobičajenih upravnih tijela (Skupština, Predsjedništvo,) do sada su oformljene i djeluju tri radne grupe unutar Udruge. To su: RG za registracije, RG za komunikacije i RG za “stewardship” projekte.
Radna grupa za stewardship pokriva 3 projekta koje Udruga provodi, a to su: CROCPA EKO MODEL, Sigurna primjena pesticida I Stop nezakonitim pesticidima.

Industrija za zaštitu bilja već dugi niz godina uspješno provodi tzv.”stewardship” projekte” kojima se promovira odgovorno korištenje sredstava za zaštitu bilja, počevši od same njihove primjene do odlaganja prazne ambalaže. Ovakvi projekti su nezaobilazan dio aktivnosti i većine naših tvrtki članica.

Obzirom na djelatnost, Udruga najviše surađuje s Ministarstvom poljoprivrede. Udruga je aktivna u smislu davanja praktičnih komentara i prijedloga, a redovito se održavaju zajednički sastanci radi razmjene informacija i iskustava.
Udruga ima odličnu suradnju sa Savjetodavnom službom čiji djelatnici u svim područnim uredima aktivno sudjeluju u provođenju projekata kojima se promiče održiva uporaba pesticida.
Udruga redovito surađuje s poljoprivrednim proizvođačima i njihovim Udrugama, a najviše u sklopu spomenutih projekata koje provodi.

Kao članica europske Udruge za zaštitu bilja (ECPA) Udruga na redovitoj bazi prati najnovije trendove u zaštiti bilja nastojeći ih promovirati putem medija, održavanjem predavanja i radionica.
Sve nacionalne udruge članice ECPA-e obavezne su pridržavati se kodeksa ponašanja i upravljanja proizvodnjom, distribucijom i korištenjem SZB (FAO Code of Conduct on the Distribution and Use of Pesticides. Svim tvrtkama članicama naše Udruge dostavljen je tekst Kodeksa s upozorenjem o obaveznom poštivanju i uvrštenju u praksu svih članova Kodeksa.

Mnoge korisne informacije o aktualnostima u zaštiti bilja pogledajte na web stranici ECPA-e: www.ecpa.eu