Model gospodarenja otpadnom ambalažom sredstava za zaštitu bilja – CROCPA EKO MODEL

Model gospodarenja otpadnom ambalažom sredstava za zaštitu bilja –
CROCPA EKO MODEL

Kako pravilno postupati otpadnom ambalažom sredstava za zaštitu bilja ili drugim riječima CROCPA EKO MODEL!!

Zakon o otpadu (NN, 178/04 i 60/2008) članak 36. stavak 7. – Proizvođači koji stavljaju u promet opasne tvari dužni su na vlastiti trošak organizirati odvojeno skupljanje otpadne ambalaže onečišćene opasnim tvarima i korištenje njezinih vrijednih svojstava predajom ovlaštenim osobama za skupljanje, obradu, oporabu i/ili zbrinjavanje takve ambalaže!

CROCPA EKO MODEL podrazumijeva slijedeće aktere i njihove odgovornosti:

Sredstva za zaštitu bilja su uglavnom štetna ili otrovna i zato je od presudne važnosti da se ovi proizvodi koriste i primjenjuju na odgovoran način kako bi se zaštitilo ljudsko zdravlje i okoliš.

Prvi i najvažniji korak u odgovornom korištenju proizvoda za zaštitu bilja je detaljno čitanje upute za upotrebu koja se nalazi uz svako pakiranje ovih proizvoda. Odgovoran korisnik proizvoda za zaštitu bilja pridržavati će se svih mjera koje su uputom propisane i na taj način štititi prije svega svoje zdravlje i očuvati okoliš.

Nakon primjene proizvoda za zaštitu bilja njegova ambalaža postaje otpad. Pravilno postupanje s takvom ambalažom sastavni je dio pravilne upotrebe proizvoda za zaštitu bilja.

ISPIRANJE AMBALAŽE, kada je to moguće, je osnovni element pravilne primjene. Prazna ambalaža koja nije pravilno isprana i očišćena može zagaditi okoliš i predstavljati potencijalnu prijetnju za okoliš i čovjeka. Od presudne je važnosti da se učinkovito ispiranje ambalaže odvija na samom imanju. Ono predstavlja osnovu za sve daljnje aktivnosti.
DETALJNIJE O PRAVILNOM (TROSTRUKOM) ISPIRANJU AMBALAŽE.pdf  – NOVO!

Nakon što je je ambalaža sredstava za zaštitu bilja pravilno isprana, korisnici ju mogu privremeno skladištiti na poljoprivrednom gospodarstvu do godine dana.

Pravilno privremeno skladištenje ambalaže od sredstava za zaštitu bilja na poljoprivrednom gospodarstvu podrazumijeva prostor za skladištenje koji zadovoljava minimalne uvjete:

  • prostor mora biti pod ključem i ne smije biti pristupačan djeci i domaćim životinjama,
  • ne smije se skladištiti u istom prostoru sa hranom, pićem, stočnom hranom i sličnim proizvodima.

Ambalaža od sredstava za zaštitu bilja ne smije se ostaviti u blizini njiva ili zakopavati ili odbaciti u vodotoke. Spaljivanje otpadne ambalaže isto tako nije dozvoljeno zbog sagorijevanja otrovnih plinova.

Što s ambalažom od sredstva za zaštitu bilja nakon pravilnog ispiranja i privremenog skladištenja na poljoprivrednom gospodarstvu?

Kao što na početku ovog teksta stoji – odgovornost za ovakvu ambalažu snosi proizvođač proizvoda koji je proizvod stavio u promet!!
Slijedom navedenog, Udruga CROCPA u suradnji s tvrtkom C.I.A.K. d.o.o. organizirano prikupljaju ambalažu od sredstava za zaštitu bilja svojih članica i članica CROCPA EKO MODEL na tri osnovna načina:

1.Postavljanje odgovarajućih spremnika na veliki broj lokaliteta u cijelo Republici Hrvatskoj gdje se može odložiti pravilno isprana ambalaža sredstava za zaštitu bilja. Prije svega je namjenjeno fizičkim osobama, odnosno malim korisnicima sredsatava za zaštitu bilja koji ne trebaju propisani dokument – prateći list – kao dokaz da du pravilno postupili s ambalažom:
POPIS LOKALITETA GDJE SU POSTAVLJENI SPREMNICI ZA POVRAT AMBALAŽE.pdf
2.Akcije sakupljanja ambalažnog otpada za poljoprivredna gospodarstva (pravne osobe, OPG) koja trebaju imati ovjereni prateći list kao dokaz da su pravilno postupili s otpadnom ambalažom. Na određenim punktovima po županijama, takvi gospodarstvenici će moći vratiti praznu ambalažu i dobiti od tvrtke C.I.A.K. d.o.o. ovjereni prateći list kao dokaz da su otpad zbrinuli na propisani način. Time je zadovoljena obaveza koja proizlazi iz Zakona o otpadu. Isto tako, otpad se može vratiti isvakog prvog ponedjeljka u mjesecu u jednom od skladišta tvrtke C.I.A.K. d.o.o. (Zabok, Vojnić, Osijek) gdje će prilikom preuzimanja ambalaže C.I.A.K. d.o.o. ovjeriti prateći list.

Prilikom vraćanja prazne ambalaže poljoprivrednici su dužni imati sa sobom pravilno popunjen prateći list.
Prilikom vraćanja prazne ambalaže poljoprivrednici su dužni imati sa sobom pravilno popunjen prateći list i Deklaraciju o fizikalnim i kemijskim svojstvima otpada.
Otpad proizvođača koji donese otpad bez Pratećeg lista i Deklaracije neće biti prihvaćen.
Obrasci Pratećeg lista (Obrazac PL-O) mogu se kupiti u Narodnim novinama.

Za primjer pravilno popunjenog Pratećeg lista i upute za popunjavanje kliknite ovdje!
Upute za popunjavanje Pratećeg lista
Primjer ispunjenog Pratećeg lista
Upute za popunjavanje obrazca DFKSO
Deklaracija o filzikalnim i kemijskim svojstvima otpada – ambalaža CROCPA

  • Popis lokacija gdje se tijekom cijele godine prikuplja ambalaža za poljoprivredna gospodarstva koja trebaju ovjereni prateći list.Otpad se može dostaviti i u skladišta tvrtke CIAK u:
    – Zaboku, Gubaševo bb
    – Vojnić, Andrije Hebranga 5
    – Osijek, Divaltova ulica 320Svakog prvog ponedjeljka u mjesecu u vremenu od 9.00 – 14.00 sati.
  • Popis lokacija sa terminima gdje će se tijekom čitave godine prikupljati ambalaža za poljoprivredna gospodarstva koja trebaju ovjereni prateći list, (i  Mreža skupljanja – 2015.pdf sakupljanja)

3. Direktno sakupljanje ambalažnog otpada na skladištima korisnika za zaštitu bilja. Prije svega je namjenjeno je velikim potrošačima sredstava za zaštitu bilja (npr. bivši kombinati) koji na vlastitim skladištima imaju velike količine otpadne ambalaže. Tvrtka C.I.A.K. d.o.o. na poziv korisnika kamionima skuplja praznu ambalažu samo članova CROCPA EKO MODEL-a. Uvjet pojedinačnog dolaska je da korisnik posjeduje barem 100 kg ambalaže ili 1 m3. Zahtjev za pojedinačni dolazak podnosi se tvrtki CIAK d.o.o.

U 2009, 2010 i 2011. godini akcije Prateći list su se provodile dvaput godišnje (u proljeće i ljeto). U 2012.godini uvodi se velika novost, a to je da se akcije provode tijekom čitave godine! Obuhvaćene su sve županije Hrvatske.

Više o CROCPA EKO-MODELu možete doznati ovdje: CROCPA EKO MODEL.pdf

Najnoviji letak o CROCPA EKO MODEL-u možete vidjeti ovdje:
Letak – EKO MODEL.pdf

Sistemu gospodarenja otpadnom ambalažom sredstava za zaštitu bilja – CROCPA EKO MODEL-u može se priključiti bilo koja pravna ili fizička osoba koja ne treba biti članica Udruge CROCPA.

Ovim projektom, pa tako i akcijama Prateći list, osiguran je besplatan povrat prazne ambalaže isključivo korisnicima proizvoda ovih tvrtki: AgroChem-Maks, Agroteks, BASF, Bayer CropScience, Belchim Crop Protection, Chromos Agro, Dow AgroSciences, Florel, Genera, Orchem, Pinus Agro, Stockton, Syngenta Agro.

Mole se poljoprivrednici da se u svrhu pravilnog zbrinjavanja ambalaže ostalih tvrtki koje nisu dio projekta, obrate proizvođačima/uvoznicima tih proizvoda.

Ambalaža ostalih tvrtki neće biti prihvaćena. Prilikom vraćanja prazne ambalaže poljoprivrednici su dužni imati sa sobom pravilno popunjen prateći list i Deklaraciju o fizikalnim i kemijskim svojstvima otpada.
Otpad proizvođača koji donese otpad bez Pratećeg lista i Deklaracije neće biti prihvaćen.

CROCPA EKO MODEL ima punu podršku Ministarstva zaštite okoliša, a budući je u 2011.god izabran među najboljim projektima u RH u pogledu zaštite okoliša, I sufinanciran je od strane Ministarstva.

U 2011., 2012., 2013. i 2014. god. CROCPA EKO MODEL je sufinanciran i od Grada Zagreba.

Od navedenih donacija Udruga je tiskala promidžbene materijale.

Kontakti:

Tvrtka C.I.A.K. d.o.o.
Vesna Šabanović, stručna suradnica
tel: 01/ 34 63 522
GSM: 091/ 34 63 551

Udruga CROCPA
Irena Brajević, Izvršna direktorica Udruge
TTel/fax: 01/ 48 14 262
GSM: 099/ 45 46 444

Fani Bogat, Voditeljica Radne grupe za otpad Udruge
tel: + 385 1 6599 920
fax: + 385 1 6599 985
gsm: + 385 99 4339837