Kontakt

A) TVRTKE ČLANICE UDRUGE
I NJIHOVI DELEGATI

1.AgroChem – MAKS d.o.o.
Kneza Borne 14
10000 Zagreb

Kontakt osoba: Veronika KolakE-mail:
veronika.kolak@agrochem-maks.com
tel: + 385 1 6608 537, 66 08 633
fax: + 385 1 6608 632
gsm: + 385 99 8151 740

2.AGROTEKS d.o.o.
Z. Frankopanska 12
10450 Jastrebarsko
Kontakt osoba: Branka LončarićE-mail:
agroteks1@zg.t-com.hr
tel: + 385 1 6281 380
fax: + 385 1 6281 107

3.BASF Croatia d.o.o.
Ivana Lucića 2a
10000 Zagreb
Kontakt osoba: Nikola EttingerE-mail:
nikola.ettinger@basf.com
tel: + 385 1 6000 021
fax: + 385 1 6000 090
gsm: + 385 98 316 651<

4.Bayer CropScience
BAYER d.o.o.
Radnička cesta 80
10000 Zagreb
Kontakt osoba: Fani BogatE-mail:
fani.bogat@bayer.com
tel: + 385 1 6599 920
fax: + 385 1 6599 985
gsm: + 385 99 4339837

5.Belchim Crop Protection d.o.o.
Zagrebačka 87
42000 Varaždin
Kontakt osoba: Božidar MadićE-mail:
bozidar.madic@belchim.com
gsm: + 385 98 316 650

6.CHROMOS AGRO d.d.
Radnička cesta 173n
10000 Zagreb
Kontakt osoba: Davor ČovićE-mail:
davor.covic@chromos-agro.hr
tel: + 385 1 6040 537
fax: + 385 1 6040 399
gsm: + 385 98 277 408

7.Dow AgroSciences Vertriebsges. m.b.H.
Ulica Petra Hektorovića 2 (Grand center, 8. kat)
10000 Zagreb
Kontakt osoba: Boris ParadžikE-mail:
BParadzik@dow.com
tel: + 385 35 401 810
fax: + 385 35 401 810
gsm: + 385 98 358 930

8.FLOREL d.o.o.
Lenucijeva 8
10000 Zagreb
Kontakt osoba: Dragan ČondićE-mail:
florel@zg.t-com.hr
tel: + 385 1 2331 607
fax: + 385 1 2321 755
gsm: + 385 99 3178 777

9.Genera d.d.
Svetonedeljska 2, Kalinovica
10436 Rakov Potok
Kontakt osoba: Margareta MihalićE-mail:
margareta.mihalic@genera.hr
tel: + 385 1 33 88 720
gsm: + 385 98 77 58 42

10.Orchem d.o.o.
SStenjevačka 38
10000 Zagreb
Kontakt osoba: Ivan KaračićE-mail:
ivan.karacic@orchem.hr
gsm: + 385 98 712 031

11.PINUS AGRO d.o.o.
Svetog Leopolda B. Mandića b.b.
31000 Osijek
Kontakt osoba: Zdravko JozićE-mail:
zdravko.jozic@pinusagro.hrtel: + 385 31 28 3077
fax: + 385 31 28 3081
gsm: + 385 98 98 42016

12.Syngenta Agro d.o.o.
Predstavništvo u RH
Samoborska 147
10090 Zagreb
Kontakt osoba: Helena Pavačić
E-mail: helena.pavacic@syngenta.com
tel: + 385 1 388 76 70
fax: + 385 1 388 76 71
gsm: +385 99 311 72 84

 

B) ZAMJENICI DELEGATA
(do sada imenovani)
BASF Croatia d.o.o.

1.BASF Croatia d.o.o.
Ivana Lucića 2a
10000 Zagreb
Kontakt osoba: Jasna Horvat
E-mail: jasna.horvat@basf.com
tel: + 385 1 6000 026
fax: + 385 1 6000 090
gsm: + 385 99 6000 026

2.Bayer CropScience
BAYER d.o.o.
Radnička cesta 80
10000 Zagreb
Kontakt osoba: Tina ModicE-mail:
tina.modic@bayer.com
tel: + 385 1 6599 987
fax: + 385 1 6599 985
gsm: + 386 51 649 038

3.Chromos Agro d.d.
Radnička cesta 173n
10000 Zagreb
Kontakt osoba: Marina MikacE-mail:
marina.mikac@chromos-agro.hr
tel: + 385 1 6040 357
fax: + 385 1 6040 399
gsm: + 385 98 416 758

4.Genera d.d.
Svetonedeljska 2, Kalinovica
10436 Rakov Potok
Kontakt osoba: Davor PopovićE-mail:
davor.popovic@genera.hr
tel: + 385 1 33 88 722
fax: + 385 1 33 88 700
gsm: + 385 98 98 43 418

5.Syngenta Agro d.o.o.
Predstavništvo u RH
Samoborska 147
10090 Zagreb
Kontakt osoba: Natalija GlazinaE-mail:
natalija.galzina@syngenta.com
tel: + 385 1 3535 277
fax: + 385 1 3887 671
gsm: + 385 99 629 0432

 

C) PREDSJEDNIK UDRUGE:

1.Udruga proizvođača i zastupnika sredstava za zaštitu bilja Republike Hrvatske
Palinovečka 41
10000 Zagreb
Predsjednik Udruge: Richard Bryce
E-mail: richard.bryce@bayer.com

tel: +385 1 6599 916
fax: +385 6599 985
gsm: +385 99 3246 655

 

D) IZVRŠNA DIREKTORICA UDRUGE:

1.Udruga proizvođača i zastupnika sredstava za zaštitu bilja Republike Hrvatske
Palinovečka 41
10000 Zagreb
Direktorica udruge: Irena Brajević
E-mail: irena.brajevic@crocpa.hr
tel: + 385 1 48 14 262
fax: + 385 1 48 14 262
gsm: + 385 99 45 46 444