Pitanja i odgovori

Pitanja i odgovori

Pitanje:Koliko su sigurna sredstva za zaštitu bilja za njihove korisnike i za konzumente hrane proizvedene njihovom uporabom?

Odgovor: Sva sredstva za zaštitu bilja (SZB) koja su na tržištu RH prošla su vrlo opsežan postupak registracije u kojem su ispitana i provjerena (ne samo u RH) sva njihova svojstva, naročito sa stanovišta spomenuta u pitanju (otrovnost za ljude i životinje i opasnosti za okoliš). Zakonodavac je odobrio njihovu primjenu pod uvjetom da se poštuju sve upute za primjenu koje su priložene svakom pakiranju. Problemi mogu nastupiti u slučajevima u kojima se odstupilo od tih uputa. Dakle, želite li biti sigurni u primjeni SZB i sa sigurnošću staviti proizvedenu hranu na tržište – obavezno se držite uputa za primjenu! U njima je sva sigurnost za Vas i potrošače hrane koju ste proizveli.

 

Pitanje:Šteti li primijenim li veću dozu ili koncentraciju od one navedene u uputi za primjenu?

Odgovor: Apsolutno je nepotrebno koristiti više doze i koncentracije od onih preporučenih u uputi za primjenu! Zašto? Zato što od toga nemate nikakve koristi u suzbijanju štetnih organizama (korova, insekata, bolesti) koje namjeravate suzbiti. Imate samo štete za okoliš, karencu i – za Vaš džep jer ste potrošili više sredstva (i novca!) nego je bilo potrebno!

 

Pitanje:Mogu li ući u proizvodnju hrane bez uporabe sredstava za zaštitu bilja?

Odgovor: U principu možete, zašto ne. naročito ako proizvodite samo za vlastite potrebe. No, ako namjeravate proizvoditi za tržište (tzv. intenzivna poljoprivreda) morate računati s određenim gubicima u prinosu i kvaliteti zbog štetnog utjecaja korova, bolesti i štetnika. Zbog toga su i cijene tako proizvedene hrane znatno više. Osim toga, da biste na tržištu bili vjerodostojni morate dobiti i certifikat koji garantira da je vaša hrana proizvedena (i kontrolirana!) bez uporabe kemijskih sredstava. Sigurno je da postoje kupci koji si mogu priuštiti te cijene.

 

Pitanje:Koja je suštinska razlika između “sredstava za zaštitu bilja” i “pesticida”?

Odgovor: Nikakva! Izraz “sredstva za zaštitu bilja” je ipak prihvatljiviji jer izraz “pesticidi” ne objašnjava glavnu svrhu njihove primjene – zaštitu usjeva od štetočina.

 

Pitanje:Kako da postupam s praznom ambalažom nakon primjene sredstva?

Odgovor: Sve informacije možete pronaći na ovoj web stranici.

 

Pitanje:Svi vi hvalite vaše proizvode kao najbolje pa često ne znam koliko u tome ima istine i koga poslušati jer to nije mali trošak.

Odgovor: Da, i to se dešava. Najbolji način je da to provjerite pravilnom primjenom kod sebe, pratite učinkovitost i izračunate trošak za cijelu sezonu. Pogrešno je trošak mjera zaštite bilja izračunavati na početku sezone ili po cijeni pojedinog pakiranja sredstva. Nešto može biti skupo na početku ali ekonomično na kraju, ovisno o prirodi potencijalne štete broju prskanja. Zaštita usjeva ili nasada sastoji se od više raznih mjera i traje cijelu sezonu i tek prinos i kvaliteta proizvedenog odlučuje koliko je nešto bilo skupo ili jeftino. Osim toga, na raspolaganju Vam stoje i stručne službe županije i države.