Aktivnosti udruge

Model gospodarenja otpadnom ambalažom sredstava za zaštitu bilja –
CROCPA EKO MODEL

Kako pravilno postupati otpadnom ambalažom sredstava za zaštitu bilja ili drugim riječima CROCPA EKO MODEL!

Zakon o otpadu (NN, 178/04 i 60/2008) članak 36. stavak 7. – Proizvođači koji stavljaju u promet opasne tvari dužni su na vlastiti trošak organizirati odvojeno skupljanje otpadne ambalaže onečišćene opasnim tvarima i korištenje njezinih vrijednih svojstava predajom ovlaštenim osobama za skupljanje, obradu, oporabu i/ili zbrinjavanje takve ambalaže!

CROCPA EKO MODEL podrazumijeva slijedeće aktere i njihove odgovornosti:

Sredstva za zaštitu bilja su uglavnom štetna ili otrovna i zato je od presudne važnosti da se ovi proizvodi koriste i primjenjuju na odgovoran način kako bi se zaštitilo ljudsko zdravlje i okoliš.

Prvi i najvažniji korak u odgovornom korištenju proizvoda za zaštitu bilja je detaljno čitanje upute za upotrebu koja se nalazi uz svako pakiranje ovih proizvoda. Odgovoran korisnik proizvoda za zaštitu bilja pridržavati će se svih mjera koje su uputom propisane i na taj način štititi prije svega svoje zdravlje i očuvati okoliš.

Nakon primjene proizvoda za zaštitu bilja njegova ambalaža postaje otpad. Pravilno postupanje s takvom ambalažom sastavni je dio pravilne upotrebe proizvoda za zaštitu bilja.

ISPIRANJE AMBALAŽE, kada je to moguće, je osnovni element pravilne primjene. Prazna ambalaža koja nije pravilno isprana i očišćena može zagaditi okoliš i predstavljati potencijalnu prijetnju za okoliš i čovjeka. Od presudne je važnosti da se učinkovito ispiranje ambalaže odvija na samom imanju. Ono predstavlja osnovu za sve daljnje aktivnosti.
DETALJNIJE O PRAVILNOM (TROSTRUKOM) ISPIRANJU AMBALAŽE.pdf

Nakon što je je ambalaža sredstava za zaštitu bilja pravilno isprana, korisnici ju mogu privremeno skladištiti na poljoprivrednom gospodarstvu do godine dana.

Pravilno privremeno skladištenje ambalaže od sredstava za zaštitu bilja na poljoprivrednom gospodarstvu podrazumijeva prostor za skladištenje koji zadovoljava minimalne uvjete:

 • prostor mora biti pod ključem i ne smije biti pristupačan djeci i domaćim životinjama,
 • ne smije se skladištiti u istom prostoru sa hranom, pićem, stočnom hranom i sličnim proizvodima.

Ambalaža od sredstava za zaštitu bilja ne smije se ostaviti u blizini njiva ili zakopavati ili odbaciti u vodotoke. Spaljivanje otpadne ambalaže isto tako nije dozvoljeno zbog sagorijevanja otrovnih plinova.

Što s ambalažom od sredstva za zaštitu bilja nakon pravilnog ispiranja i privremenog skladištenja na poljoprivrednom gospodarstvu?

Kao što na početku ovog teksta stoji – odgovornost za ovakvu ambalažu snosi proizvođač proizvoda koji je proizvod stavio u promet!!
Slijedom navedenog, Udruga CROCPA u suradnji s tvrtkom C.I.A.K. d.o.o. organizirano prikupljaju ambalažu od sredstava za zaštitu bilja svojih članica i članica CROCPA EKO MODEL-a na četiri osnovna načina:

1.Postavljanje odgovarajućih spremnika na određeni broj lokaliteta u cijelo Republici Hrvatskoj gdje se može odložiti pravilno isprana ambalaža sredstava za zaštitu bilja. Prije svega je namijenjeno fizičkim osobama, odnosno malim korisnicima sredstava za zaštitu bilja koji ne trebaju propisani dokument – prateći list – kao dokaz da su pravilno postupili s ambalažom. Spremnici su se postavljali u početnim fazama razvoja projekta, dok danas većina gospodarstvenika vraća ambalažu u sklopu akcija “Prateći list” ili po pojedinačnom pozivu.

2. Akcije sakupljanja ambalažnog otpada (akcije “Prateći list”) za poljoprivredna gospodarstva (pravne osobe, OPG) koja trebaju imati ovjereni prateći list kao dokaz da su pravilno postupili s otpadnom ambalažom. Na određenim lokalitetima po županijama, takvi gospodarstvenici mogu vratiti praznu ambalažu i dobiti od tvrtke C.I.A.K. d.o.o. ovjereni prateći list kao dokaz da su otpad zbrinuli na propisani način. Time je zadovoljena obaveza koja proizlazi iz Zakona o otpadu. Udruga CROCPA u suradnji s tvrtkom C.I.A.K. d.o.o. svake godine objavljuje Mrežu sakupljanja za tekuću godinu. Termini i lokaliteti sakupljanja su približno jednaki svake godine.

3. Otpad se može vratiti i svakog prvog ponedjeljka u mjesecu u jednom od skladišta tvrtke C.I.A.K. d.o.o. (Zabok, Vojnić, Osijek) gdje će prilikom preuzimanja ambalaže C.I.A.K. d.o.o. ovjeriti prateći list.

Prilikom vraćanja prazne ambalaže poljoprivrednici su dužni imati sa sobom pravilno popunjen prateći list i Deklaraciju o fizikalnim i kemijskim svojstvima otpada.
Otpad proizvođača koji donese otpad bez Pratećeg lista i Deklaracije neće biti prihvaćen.
Obrasci Pratećeg lista (Obrazac PL-O) mogu se kupiti u Narodnim novinama.

Za primjer pravilno popunjenog Pratećeg lista i upute za popunjavanje kliknite ovdje!
Upute za popunjavanje Pratećeg lista
Primjer ispunjenog Pratećeg lista
Upute za popunjavanje obrazca DFKSO
Deklaracija o filzikalnim i kemijskim svojstvima otpada – ambalaža CROCPA

  4. Direktno sakupljanje ambalažnog otpada na skladištima korisnika sredstava za zaštitu bilja. Prije svega je namijenjeno velikim potrošačima sredstava za zaštitu bilja (npr. bivši kombinati) koji na vlastitim skladištima imaju velike količine otpadne ambalaže. Tvrtka C.I.A.K. d.o.o. na poziv korisnika kamionima skuplja praznu ambalažu samo članova CROCPA EKO MODEL-a. Uvjet pojedinačnog dolaska je da korisnik posjeduje barem 100 kg ambalaže ili 1 m3. Zahtjev za pojedinačni dolazak podnosi se pismeno tvrtki CIAK d.o.o.

  Letak o CROCPA EKO MODEL-u možete vidjeti ovdje:
  Letak – EKO MODEL.pdf

  Sistemu gospodarenja otpadnom ambalažom sredstava za zaštitu bilja – CROCPA EKO MODEL-u može se priključiti bilo koja pravna ili fizička osoba koja ne treba biti članica Udruge CROCPA.

  Ovim projektom, pa tako i akcijama Prateći list, osiguran je besplatan povrat prazne ambalaže isključivo korisnicima proizvoda ovih tvrtki: AgroChem-Maks, Agroteks, BASF, Bayer, Chromos Agro, Dow AgroSciences, Florel, Genera, Orchem, Pinus Agro, Stockton, Syngenta Agro, Monsanto, Agroavant i Iskra Zelina kemijska industrija.

  Mole se poljoprivrednici da se u svrhu pravilnog zbrinjavanja ambalaže ostalih tvrtki koje nisu dio projekta, obrate proizvođačima/uvoznicima tih proizvoda, jer takva ambalaža neće biti prihvaćena.

  CROCPA EKO MODEL ima punu podršku Ministarstva zaštite okoliša, a budući je u 2011.god izabran među najboljim projektima u RH u pogledu zaštite okoliša, I sufinanciran je od strane Ministarstva.
  U 2011., 2012., 2013. i 2014. god. CROCPA EKO MODEL je sufinanciran i od Grada Zagreba. CROCPA EKO MODEL je po svim svojim rezultatima (poglavito po % sakupljene ambalaže) jedan od najboljih projekata u Europi.

  Kontakti:

  Tvrtka C.I.A.K. d.o.o.
  Vesna Šabanović, stručna suradnica
  tel: 01/ 34 63 522
  GSM: 091/ 34 63 551

  Udruga CROCPA
  Irena Brajević, Izvršna direktorica Udruge
  TTel/fax: 01/ 48 14 262
  GSM: 099/ 45 46 444

  Fani Bogat, Voditeljica Radne grupe za otpad Udruge
  tel: + 385 1 6599 920
  fax: + 385 1 6599 985
  gsm: + 385 99 4339837