Propisi EU

Propisi o sredstvima za zaštitu bilja – Propisi EU

Pregledavanje ovih zakona omogućeno je samo registriranim korisnicima.
Molimo, logirajte se!

Osnovna Direktiva u europskoj Uniji koja uređuje stavljanje u promet sredstava za zaštitu bilja i aktivnih tvari u njima jest Council Directive 91/414/EEC.

 COUNCIL DIRECTIVE 91/414/EEC of 15 July 1991 concerning the placing of plant protection products on the market – consolidated version

 COUNCIL DIRECTIVE 79/117/EEC of 21 December 1978 Prohibiting the placing on the market and use of plant protection products containing certain active substances –
unofficial consolidated version

Direktiva je stupila na snagu 26. srpnja 1993., te se od tog datuma započelo sa postupnim ponovnim ocjenjivanjem aktivnih tvari koje su se prema važnosti i zastupljenosti na tržištu razdijelile u 4 faze ocjenjivanja.
Direktivom je propisano da sve aktivne tvari koje se nalaze u sredstvima moraju biti ponovno ocijenjene kako bi se utvrdilo da li udovoljavaju njenim novim standardima, vodeći računa prvenstveno o zaštiti zdravlja ljudi i utjecaju na okoliš. Ponovnom ocjenom aktivnih tvari, na temelju istraživanja njihovih toksikoloških, ekotoksikoloških i ostalih svojstava, Europska komisija donosi odluku o njihovu uvrštavanju ili neuvrštavanju na Popis. Sredstvo može biti registrirano i stavljeno u promet jedino ako sadrži aktivne tvari uvrštene na spomenuti Popis.

Popis objavljenih Direktiva Komisije EU o uvrštenju aktivnih tvari na Aneks I Direktive možete vidjeti ovdje:
Popis Direktivi Komisije o uvrštenju aktivnih tvari na Annex I .

Popis odluka Komisije EU o neuvrštenju aktivnih tvari na Aneks I možete vidjeti ovdje:
Popis odluka Komisije o neuvrstenju na Annex I .

Stupanjem na snagu Direktive 91/414/EEC troškovi industrije za razvoj i registraciju proizvoda su se trostruko povećali u odnosu na prijašnje godine!

Vrlo koristan link preko kojeg se mogu vidjeti svi detalji vezani uz Direktivu jest http://ec.europa.eu/food/plant/protection/evaluation/index_en.htm

SStatus aktivnih tvari (da li su uvrštene na Aneks ili nisu) može se pratiti preko ovog linka: http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/index.cfm?event=activesubstance.selection

Međutim, Direktiva 91/414 je zamijenjena novom Regulativom o sredstvima za zaštitu bilja. Regulativa je objavljena u službenom glasilu europske Unije (Official Journal, OJ) broj 307,: a primjenjuje se od 15. lipnja 2011.

 Regulation (EC) 1107/2009 of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 concerning the placing of plant protection products on the market and repealing Council Directives 79/117/EEC and 91/414/EEC

Krajem 2009. godine u EU je objavljeno nekoliko značajnih propisa iz područja pesticida:

 Directive 2009/128/EC of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 establishing a framework for Community action to achieve the sustainable use of pesticides

 Regulation 1185/2009 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009 concerning the statistics on pesticides
 Directive 2009/127/EC of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 amending Directive 2006/42/EC with regard to machinery for pesticide application

Propisi o ostacima pesticida

Od 01Od 01. rujna 2008. u Europskij uniji je na snazi Regulativa 396/2005/EC koja uređuje područje ostataka pesticida./td>

 Regulation on maximum residue levels of pesticides

Više o ovome možete pročitati preko linka:> http://ec.europa.eu/food/plant/protection/pesticides/index_en.htm

(na vrhu pod plant protection odabrati – pesticides residues)

 

Propisi o kemikalijama
Nova Regulativa (EC) 1272/2008 o razvrstavanju, označavanju i pakiranju kemijskih aktivnih tvari i pripravaka tzv. CLP Regulativa je stupila na snagu 20. siječnja 2009. godine. Njezin je cilj da se na svjetskoj razini uvede jedinstveni sustav razvrstavanja i označavanja kemikalija.

Commission Regulation 1272-2008

Commission Regulation 2008-112

Commission Regulation 1336-2008

Regulativa će postupno zamijeniti postojeće Direktive u EU koje će biti ukinute 01. lipnja 2015.god:
– Direktivu 67/548/EEC o aktivnim tvarima
– Direktivu 1999/45/EC o pripravcima

Korisni linkovi preko kojih se mogu pronaći detalji u vezi nove Regulative kao i zanimljive prezentacije i video zapisi:
http://ec.europa.eu/enterprise/reach/ghs/legislation/index_en.htm
http://webcast.ec.europa.eu/dgenttv/portal/index.html?viewConference=7338

 

Propisi o biocidima
Stavljanje u promet biocidnih pripravaka u Europskoj uniji regulirano je Direktivom 98/8/EC.

 Directive 98/8/EC concerning the placing of biocidal products on the market

Korisne informacije mogu se pronaći preko ovog linka:
http://ec.europa.eu/environment/biocides/main_subjects.htm

Europska Komisija je u lipnju 2009. dala prijedlog nove Regulative koja će zamijeniti postojeću Direktivu o biocidima i možete je pogledati ovdje. Regulativa bi trebala stupiti na snagu 01.siječnja 2013.god.

 Revision of Biocide Directive 98-8-EC – Commission proposal (provisional)

 Questions and answers on the new biocides regulation

 

Propisi o vodama

 

Temeljna Direktiva u europskoj Uniji koja određuje pitanje voda je Direktiva 2006/60/EC koja je stupila na snagu 2000.god.

 Water Framework Directive

22009 godina je jako bitna godina što se tiče voda. Do kraja 2009. godine u državama članicama EU treba biti donesen prvi River Basin Management Plan – RBMP koji ima za cilj dovesti vode u Europi do dobrog stanja zaključno do 2015. god. Kakva su očekivanja od strane Komisije, i kakvi su planovi po tom pitanju u raznim državama EU možete pogledati preko ovog linka:

http://ec.europa.eu/environment/water/index_en.htm