Aktivnosti

SURADNJA SA ZAKONODAVNOM SFEROM

Jedna od glavnih uloga Udruge je redovita i intenzivna suradnja sa zakonodavnim institucijama nadležnima za donošenje zakona i propisa za sva područja zaštite bilja. To su prvenstveno Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode.

Suradnja s Ministarstvom poljoprivrede je najintenzivnija jer to Ministarstvo donosi najveći broj zakona i propisa za registraciju, plasman na tržište i primjenu sredstava za zaštitu bilja. Naša Udruga je na određeni način i sukreator tih zakona i propisa jer dobiva na uvid i mišljenje sve nacrte i prijedloge zakona i pravilnika na kojima Ministarstvo radi. Prijedlozi i sugestije koje Udruga podnese Ministarstvu u najvećoj mjeri se i prihvaćaju. Osim toga, predstavnik Udruge je redovito i član radne grupe koja kreira zakone.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode redovito informiramo oko svih novosti vezanih uz CROCPA EKO MODEL – Prvi sustavni model sakupljanja i zbrinjavanja ambalažnog otpada od sredstava za zaštitu bilja u Republici Hrvatskoj kojeg je na vlastitu inicijativu pokrenula Udruga CROCPA. Prije uspostavljanja samog Modela, Udruga je detaljno proučila čitavu zakonsku regulativu iz područja otpada koja je snazi u RH.

Nakon predstavke CROCPA EKO MODELA spomenuto Ministarstvo je u rujnu 2009. pisanim dopisom dalo punu podršku organizaciji sustava uz preporuke za daljnji razvoj Modela.

Suradnja s Ministarstvom zdravlja uglavnom se svodi na probleme oko registracije biocidnih pripravaka.

INFORMIRANJE I EDUKACIJA KORISNIKA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA

Za korisnike sredstava za zaštitu bilja tvrtke članice Udruge u suradnji s medijima redovito tiskaju informativne materijale (prospekti, katalozi, plakati), odnosno obavještavaju putem radija i televizije te održavaju terenska predavanja o svim aspektima primjene sredstava za zaštitu bilja.