Mreža sakupljanja ambalažnog otpada SZB naših članica za travanj 2018. god.

  • -

Mreža sakupljanja ambalažnog otpada SZB naših članica za travanj 2018. god.

Udruga CROCPA u suradnji s tvrtkom CIAK d.o.o. objavljuje Mrežu sakupljanja ambalažnog otpada sredstava za zaštitu bilja za mjesec travanj. Mreža sakupljanja za čitavu 2018. god je u izradi i biti će uskoro objavljena. Lokaliteti i termini sakupljanja se iz godine u godinu bitno ne mijenjaju. Lijepo vas molimo da na lokaciju vraćate samo praznu primarnu/opasnu ambalažu naših tvrtki članica. Transportna ambalaža se ne prihvaća. Hvala vam što već 10 godina sudjelujete zajedno s nama u zaštiti okoliša! Mreza-skupljanja-CROCPA- travanj 2018


Pretraži: