Obavijest o akciji sakupljanja otpadne ambalaže naših članica u Novoj Kapeli 26 rujna

  • -

Obavijest o akciji sakupljanja otpadne ambalaže naših članica u Novoj Kapeli 26 rujna

Obavještavamo poljoprivrednike da će se zasebna akcija sakupljanja praznog ambalažnog otpada članica Udruge i projekta održati u Novoj Kapeli 26 rujna 2017.g u vremenu od 9.30 do 11.30 sati na stočnoj pijaci. Akcija je organizirana u suradnji s općinom Nova Kapela, a radi osiguravanja pravilnog zbrinjavanja otpada i očuvanja okoliša.
Molimo vas da na lokaciji vraćate samo praznu ambalažu naših članica koje vam osiguravaju besplatni povrat prazne, primarne/ kontaktne ambalaže sredstava za zaštitu bilja i biocidnih pripravaka: AgroChem-Maks, Agroteks, Agroavant, BASF, Bayer, Chromos Agro, Danon, Dow AgroSciences, Florel, Genera, Iskra Zelina Kemijska Industrija, Monsanto, Orchem, Pinus Agro, Stockton, Syngenta Agro


Pretraži: