Nastavlja se uspješna suradnja Savjetodavne službe i Udruge na novom projektu

  • -

Nastavlja se uspješna suradnja Savjetodavne službe i Udruge na novom projektu

U Požegi je 26.svibnja 2017. godine održana prva radionica sigurne primjene sredstava za zaštitu bilja u organizaciji Savjetodavne službe i Udruge CROCPA.

Poljoprivredno-prehrambena škola u Požegi s učenicima usmjerenja: poljoprivredni tehničar- fitofarmaceut bili su domaćini i aktivni sudionici ove radionice, kao i studenti Veleučilišta u Požegi te poljoprivrednici Požeško- slavonske županije.

Cilj ovih radionica je prvenstveno promoviranje sigurne primjene SZB, smanjenja štetnog djelovanja na čovjeka, životinje i okoliš, te postizanje boljeg učinka SZB. Udruga CROCPA različitim projektima podiže svijest korisnika SZB o zaštiti zdravlja ljudi i okoliša. I ovim projektom nastavlja se vrlo uspješna suradnja Savjetodavne službe i Udruge CROCPA koja je već ranije vrlo uspješno realizirana u modelu zbrinjavanja ambalažnog otpada SZB (CROCPA EKO MODEL) koji se počeo provoditi 2008.godine.

Đurđica Kšenek dipl. ing.agr. rukovoditeljica podružnice Savjetodavne službe u Požeško- slavonskoj županiji ukazala je na važnost edukacije poljoprivrednika o sigurnoj primjeni, kao i o vođenju evidencije o korištenju SZB, navodeći najčešće loše primjere iz svakodnevne prakse.

Irena Brajević je ispred Udruge CROCPA održala prezentaciju o sigurnoj primjeni SZB s naglaskom na potrebu zaštite samih korisnika tijekom primjene SZB, što podrazumijeva nošenje osobne zaštitne opreme. Svim polaznicima radionice su uručeni setovi osobne zaštitne opreme.
Od članova Udruge CROCPA također su bili prisutni Igor Bouška iz tvrtke Genera d.d. i Sanja Bijelić iz tvrtke Basf. Tvrtka Basf je točne odgovore studenata i đaka u simpatičnom kvizu koji je bio organiziran nagradila svojim promotivnim materijalima.

Za učenike Poljoprivredno- prehrambene škole usmjerenja: poljoprivedni tehničar- fitofarmaceut ova radionica je bila vrlo korisno iskustvo, gdje su imali što vidjeti i naučiti.

Savjetodavna služba od svojih početaka educira poljoprivrednike o ovoj važnoj temi u poljoprivrednoj proizvodnji, i upravo je u Požegi 2004. godine u organizaciji tvrtke Bayer održana prva radionica o modifikaciji pneumatskih sijačica (s podtlakom), kako bi se smanjio štetan učinak pesticida na ljude, životinje (pčele prvenstveno) i okoliš općenito- što je kasnije ugrađeno i u zakon o održivoj uporabi pesticida.

Ivica Prpić dipl.ing.agr. održao je predavanje na temu primjene SZB strojevima, ukazavši na važnost ispravnosti prskalica/raspršivača, koja je također regulirana zakonom o održivoj uporabi pesticida (NN14/14), pravilnog održavanja, i svih postupaka primjene od trenutka kupovine sredstva, pripreme škropiva, aplikacije, korištenja zaštitne opreme, te baždarenja, pranja, održavanja i spremanja strojeva.
Cjeloživotna edukacija te usvajanje novih znanja i tehnoloških rješenja u primjeni sredstava za zaštitu bilja od iznimne je važnosti u očuvanju zdravlja i okoliša.

”Učinkovitost sredstava za zaštitu bilja dobra je koliko je uspješna njihova primjena”- stoga je važno da uređaji za primjenu budu ispravni kako bi smanjili gubitke a povećali učinkovitost. Temperatura, brzina strujanja zraka (vjetar) i vlažnost zraka od velike je važnosti za primjenu SZB, i najčešće je glavni krivac za lošu primjenu, smanjenu učinkovitost i opasnosti za zanošenje kapljica.
Nakon teoretskog dijela radionica je imala i praktični dio gdje su mjerenjem protoka mlaznica, i radne brzine agregata (traktora i prskalice) učenici poljoprivredne škole koristeći- propisno zaštitnu opremu odradili baždarenje prskalice, i izračunali hektarsku potrošnju škropiva pri određenom radnom tlaku. Baždarenje treba obavljati prije svake sezone, ili promjene radnih parametara (izmjene mlaznica, radnog tlaka, brzine kretanja) kako bi što preciznije raspodijelili SZB na određenu površinu uz što manje gubitke i manji ostatak škropiva u prskalici.
Upravo smanjenje zanošenja kapljica kod primjene SZB bila je glavna tema ove radionice. Prikazan je rad standardnih mlaznica, anti drift mlaznica i mlaznica s dvostrukim mlazom. Veličina kapljica koju stvaraju mlaznice uz točno određen protok (l/min) oblik i kut mlaza jedan je od najvažnijih faktora koji imaju direktan utjecaj na zanošenje (drift).

Tekst napisao: Ivica Prpić, Savjetodavna služba


Pretraži: