Author Archives: Irena Brajević

  • -

Izrazito visoka razina sigurnosti hrane u EU povrđena i najnovijim službenim Izvještajem EFSA-e!

Poznato je da je zakonska regulativa za sredstva za zaštitu bilja u Europskoj uniji znatno stroža nego u ostatku svijeta. Tako je i samo područje ostataka pesticida u hrani regulirano posebnim propisima i Uredbama. Pored toga, sve države članice EU, uključujući Island i Norvešku svake godine sudjeluju u službenoj kontroli ostataka pesticida koju provodi Europska Agencija za sigurnost hrane – EFSA.
Službeni Izvještaji o ostacima pesticida u hrani koju provodi ova Agencija iz godine u godinu dokazuju visoki stupanj sigurnosti hrane koju konzumiraju građani Europske unije.

U 2015. godini za koju je ovaj Izvještaj napravljen, analiziran je 84 341 uzorak na prisutnost 774 pesticida. Rezultati Izvještaja pokazuju:
• 97,2 % analiziranih uzoraka je skladu s dopuštenim razinama ostataka pesticida u EU (MDK)
• Kod 53,3 % uzoraka nisu pronađeni ostaci pesticida, a 43,9 % uzoraka su sadržavala ostatke pesticida u propisanim dopuštenim količinama
• kod 5,7% uzoraka je utvrđeno prekoračenje MDK u hrani koja nije podrijetlom iz EU (u 2014 g je taj postotak bio nešto viši i iznosio je 6,5%)
• kod uzoraka podrijetlom iz EU, prekoračenja MDK su utvrđena samo kod 1,7% uzoraka
• 96,5 % uzoraka hrane koja je namijenjena dječjoj prehrani ne sadrži ostatke pesticide ili ih sadrži u dopuštenim količinama

*MDK vrijednosti su propisane Uredbom (EZ) br.396/2005 i pratećim dopunama te vrijede jednako za sve države članice EU. MDK vrijednost je sigurna, zakonski dopuštena, koncentracija ostataka pesticida, izražena u mg/kg hrane, koja neće biti prekoračena ako se sredstvo za zaštitu bilja primjenjuje u skladu s uputama na etiketi.

Većina uzoraka je podrijetlom iz EU, Islanda i Norveške (69,3%); dok se kod 25,8 % uzoraka radi o uvozu iz trećih zemalja. Podrijetlo ostalih uzoraka nije navedeno u Izvještaju.
Cjelokupni Izvještaj EFSA-e je dostupan preko ovog linka:http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/170411

Razumijemo veliki interes i određenu zabrinutost građana oko sigurnosti hrane koju konzumiraju. Upravo ovakva istraživanja relevantnih znanstveno-stručnih institucija ulijevaju povjerenje potrošačima, te nam je drago da se ovakve službene kontrole kontinuirano provode u Europskoj uniji. Prilikom bilo kakve rasprave o sredstvima za zaštitu bilja se svi trebamo služiti valjanim i znanstveno utemeljenim argumentima.

Osvrt na ovaj Izvještaj EFSA-e najbolje je zaključiti nedavnom Izjavom Povjerenika Europske Komisije za zdravlje i sigurnost hrane g. Andriukaitisa: Europa može biti ponosna na činjenicu da ima najsigurniju hranu na svijetu!


  • -

Udruga CROCPA u suradnji s tvrtkom CIAK d.o.o. objavljuje Mrežu skupljanja praznog ambalažnog otpada naših članica za mjesec svibanj

Udruga CROCPA u suradnji s tvrtkom CIAK d.o.o. objavljuje Mrežu skupljanja praznog ambalažnog otpada tvrtki članica CROCPA EKO MODELA za mjesec svibanj.

Tvrtke članice CROCPA EKO MODELA već dugi niz godina korisnicima njihovih proizvoda osiguravaju besplatno skupljanje prazne primarne (opasne) ambalaže. Stoga vas molimo da na lokacijama ne vraćate i transportnu ambalažu, jer je naši članovi moraju posebno prijavljivati. Akcije Prateći list su samo jedan od nekoliko načina skupljanja otpada u sklopu projekta, detalji se nalaze na ovoj web stranici.
Industrija za zaštitu bilja ulaže mnogo resursa u različite projekte kojima se potiče održiva poljoprivreda i sigurna primjena sredstava za zaštitu bilja. CROCPA EKO MODEL je jedan od tih projekata i na sličan način ga provode i pojedine druge Udruge u Europi. Drago nam je da se, uz veliku podršku korisnika i mjerodavnih institucija u RH možemo pohvaliti s jednim od najboljih rezultata u Europi po postotku skupljene ambalaže i po cjelokupnim rezultatima projekta. Također nam je drago da se iz godine u godinu sve veći broj tvrtki pridružuje našem projektu. Sljedeća objava će biti vezana uz Mrežu skupljanja za čitavu godinu, do 12 mjeseca. Hvala vam što već dugi niz godina vraćate na propisani način praznu ambalažu naših tvrtki članica!
Mreza-skupljanja-CROCPA-2017_svibanj


  • -

Održana Radionica o prednostima primjene anti-drift mlaznica u zaštiti bilja

24. ožujka o.g je održana Radionica: ”Prednosti primjene anti- drift mlaznica u zaštiti bilja” na Pokušalištu Agronomskog fakulteta u Zagrebu u Šašinovečkom Lugu.

Radionicu je organizirala Udruga CROCPA u suradnji s Agronomskim fakultetom u Zagrebu. Prisutne je uvodno pozdravila Irena Brajević, izvršna direktorica Udruge CROCPA i prof.dr.sc. Renata Bažok, prodekan za nastavu Agronomskog fakulteta u Zagrebu.

Irena Brajević je uvodno najavila novi projekt Udruge, demo farma, koji će se provoditi u suradnji s Agronomskim Fakultetom, a čiji je cilj prikazati i promovirati najbolju praksu i najnovija saznanja u zaštiti bilja, s naglaskom na zaštitu okoliša i zdravlja ljudi. Udruga već dugi niz godina uspješno provodi nekoliko projekata iz održive uporabe pesticida (CROCPA EKO MODEL, Sigurna primjena pesticida, Stop nezakonitim pesticidima), a demo farma, koja ima površine, objekte, znanje, mehanizaciju, će omogućiti da se takvi projekti i postignuća praktično prikažu u polju. Spoj inovacija industrije i znanosti svakako može dati još veći doprinos u širenju znanja iz naše struke i daljnjoj edukaciji.

Na Radionici su sudjelovali većina članova Udruge CROCPA, predstavnici Agronomskog fakulteta, studenti, predstavnici Savjetodavne službe, Zavoda za zaštitu bilja, poljoprivredni proizvođači i mediji.

G. Željko Findri iz tvrtke Findri d. o.o. je govorio o važnosti pravilnog izbora mlaznica u zaštiti bilja, sprječavanju pojave zanošenja kapljica vjetrom i važnosti edukacije poljoprivrednika i vremenskim uvjetima primjene sredstava za zaštitu bilja. Primjena sredstava za zaštitu bilja uvijek je kompromis između vremenskih uvjeta i kvalitete primjene zaključio je Željko Findri. Izborom veličine i modela mlaznice, radne brzine, radnog tlaka, radne brzine i visine prskanja definiraju se glavni parametri prskanja. Predstavio je i četiri vrste mlaznica i njihove glavne karakteristike rada (veličina kapljica, oblik mlaza).
Odabirom veličine kapljica odlučujemo kolika će biti pokrivenost ciljane površine, ali isto tako veličinom kapljica određujemo i mogućnost zanošena kapljica vjetrom. Primjenom anti- drift mlaznica (low drift i injektorskim mlaznicama) smanjujemo zanošenje kapljica, ali i pokrivenost sredstvom za zaštitu bilja.

Nakon završenog predavanja radionica je nastavljena u polju, s prikazom rada prskalice opremljene s standardnim i anti- drift mlaznicama, gdje su se s pomoću vodo- osjetljivih listića mogli vidjeti učinci mlaznica (veličina kapljica i pokrivenost površine) nakon prskanja. Prostim okom bilo je vidljivo i zanošenje kapljica standardnih mlaznica smještenih na istoj grani prskalice uz anti- drift mlaznice.

Broj poljoprivrednih proizvođača u RH koji koriste anti-drift mlaznice nije velik, te bi trebalo kroz različite edukacije i predavanja više isticati prednosti njihove primjene.

Ovo je bila prva radionica koja se održala na Pokušalištu Agronomskog fakulteta, a u planu je tijekom godine održati nove Radionice sa zanimljivim stručnim temama iz zaštite bilja, a koje će, vjerujemo, također biti dobro posjećene kao ova Radionica.


  • -

Udruga CROCPA u suradnji s tvrtkom CIAK d.o.o. objavljuje Mrežu skupljanja otpada naših članica za travanj 2017 godine

Udruga CROCPA u suradnji s tvrtkom CIAK d.o.o. objavljuje Mrežu skupljanja praznog ambalažnog otpada članova CROCPA EKO MODEL-a za travanj 2017.godine. Uskoro ćemo objaviti Mrežu za čitavu godinu, a prema lokacijama i terminima iz prošle godine. Hvala vam što već dugi niz godina na propisan način vraćate praznu ambalažu naših članica!

Mreža skupljanja CROCPA travanj 2017.


  • -

I ovogišnji Izvještaj EFSA-e potvrđuje visoku razinu sigurnosti hrane u EU

I ovogodišnji Izvještaj Europske Agencije za sigurnost hrane (EFSA-e), kao i Izvještaji iz svih prethodnih godina, potvrđuju visoku razinu sigurnosti hrane u EU. Izvještaj se može pogledati na internetskoj stranici EFSA-e:http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/161026
Rezultati pokazuju da je čak 97,1 % analiziranih uzoraka u skladu s MDK*. Izvještaj se bazira na podacima iz 2014. god, obuhvaćeno je 82 649 uzoraka, a u Izvještaju je sudjelovalo svih 28 država EU uključujući po prvi puta i Hrvatsku.
To što se tragovi pesticida mogu pronaći u hrani ne znači da takva hrana nije sigurna za ljudsko zdravlje. Zakonski su propisani jako visoki sigurnosni limiti za ostatke (rezidue) pesticida u hrani. Radi lakše ilustracije ove činjenice, trebali biste pojesti 7 000 rajčica, svakog dana, čitavog svog života da bi takvi tragovi pesticida imali utjecaj na vaše zdravlje.
Kao industrija, ulažemo jako puno u različite projekte i treninge jer želimo da se naši proizvodi koriste na siguran i održiv način, u skladu s principima integrirane zaštite bilja, a radi smanjenja ostataka pesticida u hrani. Drago nam je što EFSA objavljuje svake godine Izvještaj o ostacima pesticida u hrani koji europskim građanima jasno potvrđuje da je hrana koju konzumiraju sigurna za njihovo zdravlje.

*MDK vrijednosti su propisane Uredbom (EZ) br.396/2005 i pratećim dopunama te vrijede jednako za sve države članice EU. MDK vrijednost je sigurna, zakonski dopuštena, koncentracija ostataka pesticida, izražena u mg/kg hrane, koja neće biti prekoračena ako se sredstvo za zaštitu bilja primjenjuje u skladu s uputama na etiketi.


  • -

Otkazuje se akcija “Prateći list” 9.rujna u Slatini

Udruga CROCPA i tvrtka CIAK d.o.o. su obaviještene da 9. rujna nažalost neće biti moguće održati planiranu akciju skupljanja ambalažnog otpada tzv. “prateći list” radi drugih gradskih događanja tog dana na predviđenoj lokaciji. Ovim putem se ispričavamo posjednicima otpada radi promjene u planiranom rasporedu.

Koristimo priliku izvijestiti da se sve dosadašnje akcije odvijaju u redu i da je odaziv poljoprivrednika koji vraćaju ambalažu velik na gotovo svim lokacijama. Molimo još jednom sve posjednike otpada da vraćaju isključivo primarnu/opasnu ambalažu (a ne i transportnu) isključivo naših članica projekta kako bi se akcije i dalje nesmetano provodile.


  • -

Međunarodna konferencija i radionica o sigurnoj i održivoj uporabi pesticida, Lisabon/Portugal, 7-8. Lipnja, 2016.

ECPA Konferencija i Radionica o sigurnoj i održivoj uporabi pesticida se ove godine održavala u Lisabonu od 7-8 lipnja. Više o temi Radionice pročitajte ispod u dokumentu: DSC_3977

ECPA Konferencija Lisabon


  • -

  • -

Objavljujemo Mrežu skupljanja ambalažnog otpada SZB naših članica za svibanj 2016.

Udruga CROCPA u suradnji s tvrtkom CIAK d.o.o. objavljuje Mrežu skupljanja ambalažnog otpada sredstava za zaštitu bilja naših članica Udruge. Uskoro ćemo objaviti Mrežu za čitavu godinu.

Mreža skupljanja CROCPA_svibanj 2016.


  • -

Posjet članova Udruge Nizozemskoj

Članovi Udruge CROCPA su 10. i 11. ožujka 2016. posjetili Nizozemsku, gdje su imali priliku posjetiti demo staklenike, tzv. Forward farme te porazgovarati s nizozemskom udrugom proizvođača sredstava za zaštitu bilja – Nefyto.

Staklenik koji smo posjetili je Demokwekerij Westland, koji je vodeći inovativni centar u Nizozemskoj u području hortikulture. U sklopu svog djelovanja, Demokwekerij centar predstavlja najnovije tehnologije, gdje 20 kompanija koje su dio ovog centra, predstavljaju poseban i potreban dio lanca koji zajedno dovode do izgradnje vrhunskih staklenika. U ovom centru se može vidjeti sve što je potrebno za izgradnju staklenika.

Osim prikaza svih potrebnih karika, Demokwekerij Westland centar je i centar u kojem se dijeli znanje te djeluje kao svojevrsna veza između vlade, obrazovanja i poslovnog sektora. Na taj način, razvoj, znanje i inovacije mogu biti razrađene upravo putem ove suradnje.

Ovaj centar ima i 41 istraživački sektor, gdje se provode istraživanja povezana s klimom, vodom, rasvjetom, sredstvima za zaštitu bilja, gnojivima i slično. Sva istraživanja se rade izravno na zemlji, kako bi se vidjeli stvarni rezultati. U centru različite skupine mogu naručiti istraživanje, od poljoprivrednika, poljoprivrednih organizacija, uzgajivača do obrazovnih institucija i graditelja staklenika.

Nakon obilaska Demokwekerij Westlanda, uputili smo se na farmu Het Groene Hart, koja je poznata kao tzv. forward farm. Što to znači? Riječ je o farmi čije je poslovanje digitalizirano, a glavni cilj je ostvariti održivu poljoprivredu u suradnji s velikim multinacionalnim kompanijama poput Bayera. Het Groene Hart farma postoji od 1870. godine, a bavi se uzgojem ozime pšenice, krumpira, luka i šećerne repe. Poslovanje farme je organizirano na potpuno suvremen način kojim se postiže održiva poljoprivreda u svim koracima, od sjemena do dobivanja finalnog proizvoda. Održiva poljoprivreda, rast prinosa i unapređenje kvalitete usjeva postaju iznimno važni. Kako bismo dugoročno zadovoljili sve veću potrebu za hranom i promjenjive prehrambene navike, svjetska poljoprivredna proizvodnja morala bi se povećati za otprilike 60% do 2050.

Sastavila:
Mihaela Šimić-Pavić, Bayer


Pretraži: