Author Archives: Irena Brajević

  • -

Obavijest o akciji sakupljanja otpadne ambalaže naših članica u Novoj Kapeli 26 rujna

Obavještavamo poljoprivrednike da će se zasebna akcija sakupljanja praznog ambalažnog otpada članica Udruge i projekta održati u Novoj Kapeli 26 rujna 2017.g u vremenu od 9.30 do 11.30 sati na stočnoj pijaci. Akcija je organizirana u suradnji s općinom Nova Kapela, a radi osiguravanja pravilnog zbrinjavanja otpada i očuvanja okoliša.
Molimo vas da na lokaciji vraćate samo praznu ambalažu naših članica koje vam osiguravaju besplatni povrat prazne, primarne/ kontaktne ambalaže sredstava za zaštitu bilja i biocidnih pripravaka: AgroChem-Maks, Agroteks, Agroavant, BASF, Bayer, Chromos Agro, Danon, Dow AgroSciences, Florel, Genera, Iskra Zelina Kemijska Industrija, Monsanto, Orchem, Pinus Agro, Stockton, Syngenta Agro


  • -

Mreža skupljanja praznog ambalažnog otpada za 2017.godinu

Udruga CROCPA u suradnji s tvrtkom CIAK d.o.o. objavljuje Mrežu skupljanja praznog ambalažnog otpada sredstava za zaštitu bilja i biocida članova Udruge i članova CROCPA EKO MODEL-a za 2017 godinu. Skuplja se prazna ambalaža od ovih tvrtki: : Agroavant, AgroChem-Maks, Agroteks, BASF, Bayer, Chromos Agro, Danon, Dow AgroSciences, Florel, Genera, Iskra Zelina Kemijska Industrija, Monsanto, Orchem, Pinus Agro, Stockton, Syngenta Agro. Ambalaža ostalih tvrtki neće biti prihvaćena!

Molimo Vas da vraćate samo praznu primarnu (opasnu) ambalažu. Transportna ambalaža se ovim projektom ne prikuplja i neće biti prihvaćena.

Preko donjeg linka možete vidjeti raspored prikupljanja za čitavu godinu.
Ako imate više od 100 kg ambalaže ili 1 m3 ambalaže, možete se javiti tvrtki CIAK radi zasebnog dolaska, kako bismo smanjili gužve na lokalitetima.

CROCPA EKO MODEL je jedini organizirani Sustav gospodarenja ambalažnim otpadom SZB u Republici Hrvatskoj i želimo se svima uključenima zahvaliti na dugogodišnjoj uspješnoj suradnji i na sudjelovanju u projektu. Mreza skupljanja CROCPA 2017


  • -

Nastavlja se uspješna suradnja Savjetodavne službe i Udruge na novom projektu

U Požegi je 26.svibnja 2017. godine održana prva radionica sigurne primjene sredstava za zaštitu bilja u organizaciji Savjetodavne službe i Udruge CROCPA.

Poljoprivredno-prehrambena škola u Požegi s učenicima usmjerenja: poljoprivredni tehničar- fitofarmaceut bili su domaćini i aktivni sudionici ove radionice, kao i studenti Veleučilišta u Požegi te poljoprivrednici Požeško- slavonske županije.

Cilj ovih radionica je prvenstveno promoviranje sigurne primjene SZB, smanjenja štetnog djelovanja na čovjeka, životinje i okoliš, te postizanje boljeg učinka SZB. Udruga CROCPA različitim projektima podiže svijest korisnika SZB o zaštiti zdravlja ljudi i okoliša. I ovim projektom nastavlja se vrlo uspješna suradnja Savjetodavne službe i Udruge CROCPA koja je već ranije vrlo uspješno realizirana u modelu zbrinjavanja ambalažnog otpada SZB (CROCPA EKO MODEL) koji se počeo provoditi 2008.godine.

Đurđica Kšenek dipl. ing.agr. rukovoditeljica podružnice Savjetodavne službe u Požeško- slavonskoj županiji ukazala je na važnost edukacije poljoprivrednika o sigurnoj primjeni, kao i o vođenju evidencije o korištenju SZB, navodeći najčešće loše primjere iz svakodnevne prakse.

Irena Brajević je ispred Udruge CROCPA održala prezentaciju o sigurnoj primjeni SZB s naglaskom na potrebu zaštite samih korisnika tijekom primjene SZB, što podrazumijeva nošenje osobne zaštitne opreme. Svim polaznicima radionice su uručeni setovi osobne zaštitne opreme.
Od članova Udruge CROCPA također su bili prisutni Igor Bouška iz tvrtke Genera d.d. i Sanja Bijelić iz tvrtke Basf. Tvrtka Basf je točne odgovore studenata i đaka u simpatičnom kvizu koji je bio organiziran nagradila svojim promotivnim materijalima.

Za učenike Poljoprivredno- prehrambene škole usmjerenja: poljoprivedni tehničar- fitofarmaceut ova radionica je bila vrlo korisno iskustvo, gdje su imali što vidjeti i naučiti.

Savjetodavna služba od svojih početaka educira poljoprivrednike o ovoj važnoj temi u poljoprivrednoj proizvodnji, i upravo je u Požegi 2004. godine u organizaciji tvrtke Bayer održana prva radionica o modifikaciji pneumatskih sijačica (s podtlakom), kako bi se smanjio štetan učinak pesticida na ljude, životinje (pčele prvenstveno) i okoliš općenito- što je kasnije ugrađeno i u zakon o održivoj uporabi pesticida.

Ivica Prpić dipl.ing.agr. održao je predavanje na temu primjene SZB strojevima, ukazavši na važnost ispravnosti prskalica/raspršivača, koja je također regulirana zakonom o održivoj uporabi pesticida (NN14/14), pravilnog održavanja, i svih postupaka primjene od trenutka kupovine sredstva, pripreme škropiva, aplikacije, korištenja zaštitne opreme, te baždarenja, pranja, održavanja i spremanja strojeva.
Cjeloživotna edukacija te usvajanje novih znanja i tehnoloških rješenja u primjeni sredstava za zaštitu bilja od iznimne je važnosti u očuvanju zdravlja i okoliša.

”Učinkovitost sredstava za zaštitu bilja dobra je koliko je uspješna njihova primjena”- stoga je važno da uređaji za primjenu budu ispravni kako bi smanjili gubitke a povećali učinkovitost. Temperatura, brzina strujanja zraka (vjetar) i vlažnost zraka od velike je važnosti za primjenu SZB, i najčešće je glavni krivac za lošu primjenu, smanjenu učinkovitost i opasnosti za zanošenje kapljica.
Nakon teoretskog dijela radionica je imala i praktični dio gdje su mjerenjem protoka mlaznica, i radne brzine agregata (traktora i prskalice) učenici poljoprivredne škole koristeći- propisno zaštitnu opremu odradili baždarenje prskalice, i izračunali hektarsku potrošnju škropiva pri određenom radnom tlaku. Baždarenje treba obavljati prije svake sezone, ili promjene radnih parametara (izmjene mlaznica, radnog tlaka, brzine kretanja) kako bi što preciznije raspodijelili SZB na određenu površinu uz što manje gubitke i manji ostatak škropiva u prskalici.
Upravo smanjenje zanošenja kapljica kod primjene SZB bila je glavna tema ove radionice. Prikazan je rad standardnih mlaznica, anti drift mlaznica i mlaznica s dvostrukim mlazom. Veličina kapljica koju stvaraju mlaznice uz točno određen protok (l/min) oblik i kut mlaza jedan je od najvažnijih faktora koji imaju direktan utjecaj na zanošenje (drift).

Tekst napisao: Ivica Prpić, Savjetodavna služba


  • -

Mreža skupljanja praznog ambalažnog otpada SZB naših članica za lipanj

Udruga CROCPA u suradnji s tvrtkom CIAK d.o.o. objavljuje Mrežu skupljanja praznog ambalažnog otpada sredstava za zaštitu bilja članova CROCPA EKO MODEL-a za lipanj 2017.godine. Uskoro ćemo objaviti Mrežu za čitavu godinu, a prema lokacijama i terminima iz prošle godine. Hvala vam što već dugi niz godina na propisan način vraćate praznu ambalažu naših članica!

Mreza-skupljanja-CROCPA 2017 lipanj


  • -

Izrazito visoka razina sigurnosti hrane u EU povrđena i najnovijim službenim Izvještajem EFSA-e!

Poznato je da je zakonska regulativa za sredstva za zaštitu bilja u Europskoj uniji znatno stroža nego u ostatku svijeta. Tako je i samo područje ostataka pesticida u hrani regulirano posebnim propisima i Uredbama. Pored toga, sve države članice EU, uključujući Island i Norvešku svake godine sudjeluju u službenoj kontroli ostataka pesticida koju provodi Europska Agencija za sigurnost hrane – EFSA.
Službeni Izvještaji o ostacima pesticida u hrani koju provodi ova Agencija iz godine u godinu dokazuju visoki stupanj sigurnosti hrane koju konzumiraju građani Europske unije.

U 2015. godini za koju je ovaj Izvještaj napravljen, analiziran je 84 341 uzorak na prisutnost 774 pesticida. Rezultati Izvještaja pokazuju:
• 97,2 % analiziranih uzoraka je skladu s dopuštenim razinama ostataka pesticida u EU (MDK)
• Kod 53,3 % uzoraka nisu pronađeni ostaci pesticida, a 43,9 % uzoraka su sadržavala ostatke pesticida u propisanim dopuštenim količinama
• kod 5,7% uzoraka je utvrđeno prekoračenje MDK u hrani koja nije podrijetlom iz EU (u 2014 g je taj postotak bio nešto viši i iznosio je 6,5%)
• kod uzoraka podrijetlom iz EU, prekoračenja MDK su utvrđena samo kod 1,7% uzoraka
• 96,5 % uzoraka hrane koja je namijenjena dječjoj prehrani ne sadrži ostatke pesticide ili ih sadrži u dopuštenim količinama

*MDK vrijednosti su propisane Uredbom (EZ) br.396/2005 i pratećim dopunama te vrijede jednako za sve države članice EU. MDK vrijednost je sigurna, zakonski dopuštena, koncentracija ostataka pesticida, izražena u mg/kg hrane, koja neće biti prekoračena ako se sredstvo za zaštitu bilja primjenjuje u skladu s uputama na etiketi.

Većina uzoraka je podrijetlom iz EU, Islanda i Norveške (69,3%); dok se kod 25,8 % uzoraka radi o uvozu iz trećih zemalja. Podrijetlo ostalih uzoraka nije navedeno u Izvještaju.
Cjelokupni Izvještaj EFSA-e je dostupan preko ovog linka:http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/170411

Razumijemo veliki interes i određenu zabrinutost građana oko sigurnosti hrane koju konzumiraju. Upravo ovakva istraživanja relevantnih znanstveno-stručnih institucija ulijevaju povjerenje potrošačima, te nam je drago da se ovakve službene kontrole kontinuirano provode u Europskoj uniji. Prilikom bilo kakve rasprave o sredstvima za zaštitu bilja se svi trebamo služiti valjanim i znanstveno utemeljenim argumentima.

Osvrt na ovaj Izvještaj EFSA-e najbolje je zaključiti nedavnom Izjavom Povjerenika Europske Komisije za zdravlje i sigurnost hrane g. Andriukaitisa: Europa može biti ponosna na činjenicu da ima najsigurniju hranu na svijetu!


  • -

Udruga CROCPA u suradnji s tvrtkom CIAK d.o.o. objavljuje Mrežu skupljanja praznog ambalažnog otpada naših članica za mjesec svibanj

Udruga CROCPA u suradnji s tvrtkom CIAK d.o.o. objavljuje Mrežu skupljanja praznog ambalažnog otpada tvrtki članica CROCPA EKO MODELA za mjesec svibanj.

Tvrtke članice CROCPA EKO MODELA već dugi niz godina korisnicima njihovih proizvoda osiguravaju besplatno skupljanje prazne primarne (opasne) ambalaže. Stoga vas molimo da na lokacijama ne vraćate i transportnu ambalažu, jer je naši članovi moraju posebno prijavljivati. Akcije Prateći list su samo jedan od nekoliko načina skupljanja otpada u sklopu projekta, detalji se nalaze na ovoj web stranici.
Industrija za zaštitu bilja ulaže mnogo resursa u različite projekte kojima se potiče održiva poljoprivreda i sigurna primjena sredstava za zaštitu bilja. CROCPA EKO MODEL je jedan od tih projekata i na sličan način ga provode i pojedine druge Udruge u Europi. Drago nam je da se, uz veliku podršku korisnika i mjerodavnih institucija u RH možemo pohvaliti s jednim od najboljih rezultata u Europi po postotku skupljene ambalaže i po cjelokupnim rezultatima projekta. Također nam je drago da se iz godine u godinu sve veći broj tvrtki pridružuje našem projektu. Sljedeća objava će biti vezana uz Mrežu skupljanja za čitavu godinu, do 12 mjeseca. Hvala vam što već dugi niz godina vraćate na propisani način praznu ambalažu naših tvrtki članica!
Mreza-skupljanja-CROCPA-2017_svibanj


  • -

Održana Radionica o prednostima primjene anti-drift mlaznica u zaštiti bilja

24. ožujka o.g je održana Radionica: ”Prednosti primjene anti- drift mlaznica u zaštiti bilja” na Pokušalištu Agronomskog fakulteta u Zagrebu u Šašinovečkom Lugu.

Radionicu je organizirala Udruga CROCPA u suradnji s Agronomskim fakultetom u Zagrebu. Prisutne je uvodno pozdravila Irena Brajević, izvršna direktorica Udruge CROCPA i prof.dr.sc. Renata Bažok, prodekan za nastavu Agronomskog fakulteta u Zagrebu.

Irena Brajević je uvodno najavila novi projekt Udruge, demo farma, koji će se provoditi u suradnji s Agronomskim Fakultetom, a čiji je cilj prikazati i promovirati najbolju praksu i najnovija saznanja u zaštiti bilja, s naglaskom na zaštitu okoliša i zdravlja ljudi. Udruga već dugi niz godina uspješno provodi nekoliko projekata iz održive uporabe pesticida (CROCPA EKO MODEL, Sigurna primjena pesticida, Stop nezakonitim pesticidima), a demo farma, koja ima površine, objekte, znanje, mehanizaciju, će omogućiti da se takvi projekti i postignuća praktično prikažu u polju. Spoj inovacija industrije i znanosti svakako može dati još veći doprinos u širenju znanja iz naše struke i daljnjoj edukaciji.

Na Radionici su sudjelovali većina članova Udruge CROCPA, predstavnici Agronomskog fakulteta, studenti, predstavnici Savjetodavne službe, Zavoda za zaštitu bilja, poljoprivredni proizvođači i mediji.

G. Željko Findri iz tvrtke Findri d. o.o. je govorio o važnosti pravilnog izbora mlaznica u zaštiti bilja, sprječavanju pojave zanošenja kapljica vjetrom i važnosti edukacije poljoprivrednika i vremenskim uvjetima primjene sredstava za zaštitu bilja. Primjena sredstava za zaštitu bilja uvijek je kompromis između vremenskih uvjeta i kvalitete primjene zaključio je Željko Findri. Izborom veličine i modela mlaznice, radne brzine, radnog tlaka, radne brzine i visine prskanja definiraju se glavni parametri prskanja. Predstavio je i četiri vrste mlaznica i njihove glavne karakteristike rada (veličina kapljica, oblik mlaza).
Odabirom veličine kapljica odlučujemo kolika će biti pokrivenost ciljane površine, ali isto tako veličinom kapljica određujemo i mogućnost zanošena kapljica vjetrom. Primjenom anti- drift mlaznica (low drift i injektorskim mlaznicama) smanjujemo zanošenje kapljica, ali i pokrivenost sredstvom za zaštitu bilja.

Nakon završenog predavanja radionica je nastavljena u polju, s prikazom rada prskalice opremljene s standardnim i anti- drift mlaznicama, gdje su se s pomoću vodo- osjetljivih listića mogli vidjeti učinci mlaznica (veličina kapljica i pokrivenost površine) nakon prskanja. Prostim okom bilo je vidljivo i zanošenje kapljica standardnih mlaznica smještenih na istoj grani prskalice uz anti- drift mlaznice.

Broj poljoprivrednih proizvođača u RH koji koriste anti-drift mlaznice nije velik, te bi trebalo kroz različite edukacije i predavanja više isticati prednosti njihove primjene.

Ovo je bila prva radionica koja se održala na Pokušalištu Agronomskog fakulteta, a u planu je tijekom godine održati nove Radionice sa zanimljivim stručnim temama iz zaštite bilja, a koje će, vjerujemo, također biti dobro posjećene kao ova Radionica.


  • -

Udruga CROCPA u suradnji s tvrtkom CIAK d.o.o. objavljuje Mrežu skupljanja otpada naših članica za travanj 2017 godine

Udruga CROCPA u suradnji s tvrtkom CIAK d.o.o. objavljuje Mrežu skupljanja praznog ambalažnog otpada članova CROCPA EKO MODEL-a za travanj 2017.godine. Uskoro ćemo objaviti Mrežu za čitavu godinu, a prema lokacijama i terminima iz prošle godine. Hvala vam što već dugi niz godina na propisan način vraćate praznu ambalažu naših članica!

Mreža skupljanja CROCPA travanj 2017.


  • -

I ovogišnji Izvještaj EFSA-e potvrđuje visoku razinu sigurnosti hrane u EU

I ovogodišnji Izvještaj Europske Agencije za sigurnost hrane (EFSA-e), kao i Izvještaji iz svih prethodnih godina, potvrđuju visoku razinu sigurnosti hrane u EU. Izvještaj se može pogledati na internetskoj stranici EFSA-e:http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/161026
Rezultati pokazuju da je čak 97,1 % analiziranih uzoraka u skladu s MDK*. Izvještaj se bazira na podacima iz 2014. god, obuhvaćeno je 82 649 uzoraka, a u Izvještaju je sudjelovalo svih 28 država EU uključujući po prvi puta i Hrvatsku.
To što se tragovi pesticida mogu pronaći u hrani ne znači da takva hrana nije sigurna za ljudsko zdravlje. Zakonski su propisani jako visoki sigurnosni limiti za ostatke (rezidue) pesticida u hrani. Radi lakše ilustracije ove činjenice, trebali biste pojesti 7 000 rajčica, svakog dana, čitavog svog života da bi takvi tragovi pesticida imali utjecaj na vaše zdravlje.
Kao industrija, ulažemo jako puno u različite projekte i treninge jer želimo da se naši proizvodi koriste na siguran i održiv način, u skladu s principima integrirane zaštite bilja, a radi smanjenja ostataka pesticida u hrani. Drago nam je što EFSA objavljuje svake godine Izvještaj o ostacima pesticida u hrani koji europskim građanima jasno potvrđuje da je hrana koju konzumiraju sigurna za njihovo zdravlje.

*MDK vrijednosti su propisane Uredbom (EZ) br.396/2005 i pratećim dopunama te vrijede jednako za sve države članice EU. MDK vrijednost je sigurna, zakonski dopuštena, koncentracija ostataka pesticida, izražena u mg/kg hrane, koja neće biti prekoračena ako se sredstvo za zaštitu bilja primjenjuje u skladu s uputama na etiketi.


  • -

Otkazuje se akcija “Prateći list” 9.rujna u Slatini

Udruga CROCPA i tvrtka CIAK d.o.o. su obaviještene da 9. rujna nažalost neće biti moguće održati planiranu akciju skupljanja ambalažnog otpada tzv. “prateći list” radi drugih gradskih događanja tog dana na predviđenoj lokaciji. Ovim putem se ispričavamo posjednicima otpada radi promjene u planiranom rasporedu.

Koristimo priliku izvijestiti da se sve dosadašnje akcije odvijaju u redu i da je odaziv poljoprivrednika koji vraćaju ambalažu velik na gotovo svim lokacijama. Molimo još jednom sve posjednike otpada da vraćaju isključivo primarnu/opasnu ambalažu (a ne i transportnu) isključivo naših članica projekta kako bi se akcije i dalje nesmetano provodile.


Pretraži: