Novosti

Obavijest o akciji sakupljanja 6.kolovoza u Rovišću

Udruga CROCPA u suradnji s tvrtkom CIAK d.o.o. organizira zasebnu akciju sakupljanja praznog ambalažnog otpada SZB naših tvrtki članica u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, na sajmištu u Rovišću, Ulica Matije Gupca bb, 6.kolovoza 2018.god. od 8 do 11 h. Ovim putem naglašavamo da se sakuplja isključivo prazna ambalaža ovih tvrtki proizvođača/uvoznika koji financiraju projekt i omogućavaju poljoprivrednicima

Read More

Objavljujemo Mrežu sakupljanja ambalažnog otpada SZB naših članica za čitavu 2018 godinu

Udruga CROCPA u suradnji s tvrtkom CIAK d.o.o. objavljuje Mrežu sakupljanja ambalažnog otpada sredstava za zaštitu bilja za čitavu 2018 godinu. Lijepo vas molimo da na lokaciju vraćate samo praznu primarnu/opasnu ambalažu sredstava za zaštitu bilja naših tvrtki članica. Transportna ambalaža se ne prihvaća kao niti ambalaža drugih proizvoda koji nisu sredstva za zaštitu bilja

Read More

Mreža sakupljanja ambalažnog otpada SZB naših članica za travanj 2018. god.

Udruga CROCPA u suradnji s tvrtkom CIAK d.o.o. objavljuje Mrežu sakupljanja ambalažnog otpada sredstava za zaštitu bilja za mjesec travanj. Mreža sakupljanja za čitavu 2018. god je u izradi i biti će uskoro objavljena. Lokaliteti i termini sakupljanja se iz godine u godinu bitno ne mijenjaju. Lijepo vas molimo da na lokaciju vraćate samo praznu

Read More